Polecamy

IED rozwija swoje własne "laboratorium badawcze".

Zaproszenie do składania międzynarodowych rozdziałów książkowych

POIR

POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus

W tym projekcie unijnym dotacje można uzyskać na wszelkie działania, wydatki i usługi, które są związane z opracowywaniem projektu wzorniczego, a także wdrożeniem designu na rynek. Refundacji podlega większość działań, które są związane z daną inwestycją. Wnioski można składać od listopad 2020 – lipiec 2021 r.

Środki są dostępne w dwojaki sposób:

• Design dla przedsiębiorców

• Design for Entrepreneurs - Accessibility Plus.

Celem konkursu jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, który doprowadzi do wdrożenia przez twoją firmę nowego, ulepszonego produktu (w wersji Accessibility Plus dostosowanej do specyficznych potrzeb osób z zaburzeniami funkcjonalnymi - fizycznymi i poznawczymi -) oraz do sfinansowania inwestycji niezbędnych do jej realizacji.

Aplikując możesz uzyskać wsparcie finansowe na profesjonalne usługi związane z procesem projektowania, w tym:

• audyt projektowy i otoczenie rynkowe

• przygotowanie strategii dla nowego projektu wzorniczego

• usługi prototypowania i testowania, z wyłączeniem zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych do budowy i testowania prototypu

• doradztwo w zakresie realizacji nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych o charakterze ciągłym i okresowym oraz związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak doradztwo podatkowe, stała obsługa prawna czy reklama

Dofinansowanie jest też dostępne, jeśli chodzi o realizacje inwestycji. Dotyczy to między innymi:

• zakupu środków trwałych w celu wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu

• zakupu patentów, licencji i know-how do wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu

Jakie wymagania należy spełnić?

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu. Wysokość wsparcia uzależniona jest od rodzaju firmy i lokalizacji projektu. Wsparcie finansowe mogą otrzymać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Polsce (z wyłączeniem Polski Wschodniej, tj. Województw lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego). Dofinansowanie dotyczy tylko tych podmiotów, które w dniu wnioskowania o finansowanie są ujęte w Centralnej, Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Co oznacza, że legalnie działają i prowadzą działalność na terenie Polski. Dlatego przy staraniu się o dofinansowanie należy zadbać o zgromadzenie wszelkich niezbędnych dokumentów.

Jednocześnie minimalna wartość kwalifikowanych projektu ogółem wynosi 60 000.00 zł, a

maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 500 000.00 zł, w tym maksymalnie 500 000.00 zł na usługi doradcze.

Istnieją też ograniczenia w zakresie dofinansowania. Podlegają mu jedynie te projekty, które będą związane z zakupem usług doradczych. Te mogą dotyczyć jedynie wdrożenia i opracowania wzornictwa. Wszystkie koszty, które nie są związane z celem projektowym, nie podlegają dofinansowaniu, a podmiot gospodarczy nie może się starać o ich zwrot. W przypadku złego rozliczenia środków w tym zakresie podmiot gospodarczy może być zmuszony do zwrotu części, a nawet całości dofinansowania. Wsparcie finansowe może też objąć wszelkie inwestycje, które są niezbędne do wdrożenia projektu wzornictwa. Dofinansowanie dotyczy też tych wydatków, które są związane z ulepszeniem dotychczasowego designu czy wzoru. Bardzo ważnym warunkiem jest to, że innowacja produktowa musi zaspokajać wszelkie potrzeby tych osób, które cechują się ograniczeniami funkcjonalnymi – bez względu na to, czy są one charakteru fizycznego, czy poznawczego.

Zobacz

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Konkurs...

Program Inteligentny Rozwój ma na celu zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. W...

Ostatnia szansa na dotacje dla firm w ramach POIR...

  Dnia 22 marca 2021 roku rozpoczyna się ostatni w tej perspektywie budżetowej czas...

DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – DOSTĘPNOŚĆ...

  Design dla przedsiębiorców – 2.3.5 PO IR jest realizowany w ramach Programu...