Polecamy

Wytyczne i strategie dla turystyki 2020

Dlaczego powinienem uzyskać certyfikat zawodowy?

Dotacje unijne

Dotacje unijne 2021: na co w tym roku można pozyskać finansowanie?

W 2021 roku podobnie jak w latach poprzednich przedsiębiorcy mają dostęp do zróżnicowanych funduszy, które można wykorzystać na realizacje takiego przedsięwzięcia finansowanego jak rozwój designu, wejście na zagraniczne rynki czy rozwój i doinwestowanie firmy. Jednak procedura uzyskania dofinansowania jest dość złożona, dlatego warto uzyskać odpowiednią wiedzę, w jaki sposób należy starać się o fundusze.

W założeniu fundusze unijne są przeznaczone na wsparcie firm w zakresie – rozwoju przedsiębiorstwa, ochrony środowiska, a także, jeśli chodzi o sfinansowanie infrastruktury, ochronę miejsc pracy czy rozwój lokalny oraz tworzenie usług dla ludności. Warto zauważyć, że obecnie to właśnie Polska jest liderem w pozyskiwaniu funduszy tego typu. Jest to o tyle istotne, że w nadchodzącym budżecie UE wraz z funduszami pochodzącymi z Funduszu Odbudowy możemy liczyć na kwotę dofinansowania w wysokości nawet 770 miliardów złotych.

Obecny budżet UE oraz Fundusz Odbudowy skupia się na następujących obszarach – innowacyjność oraz badania, nauka i biznes, badania i rozwój oraz oczywiście priorytet, czyli zielona rewolucja. W każdym z tych obszarów celem programu jest zwiększenie innowacyjności gospodarki oraz konkurencyjności firmy. Gwarantuje to możliwość skorzystania z konkursów organizowanych przez NCBiR- POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka.

Dotacje unijne są też dostępne poprzez programy regionalne. Operacyjne programy regionalne dysponują nawet 40% funduszy z polityki spójności. Środkami tymi zarządzają marszałkowie województw. Jeśli chodzi o podział tych środków, to największą kwotą dysponuje dziś województwo śląskie, które otrzyma kwotę 2,3 mld euro. Z kolei województwo małopolskie dysponować będzie kwotą 1,3 mld euro. W przypadku przedsiębiorców z małopolski korzystać oni będą ze środków konkursu Bon na innowacje- bon na usługę B+R wraz ze wdrożeniem". Beneficjentami tego projektu są właściciele mikro firm, a także małych i średnich przedsiębiorstw. Pieniądze można uzyskać na zwiększenie konkurencyjności firmy, a także, kiedy planujemy wprowadzić na rynek nowy produkt i wypromować go.

W przypadku przedsiębiorców ze Śląska korzystają oni z programów nastawionych na badania oraz innowacje i rozwój. W ramach rozdzielania środków przewidziano fundusze, które mają wspomóc firmy z branży turystycznej, a celem dofinansowania jest dostosowanie ich działania do sytuacji epidemiologicznej.

Jednym z priorytetów polityki UE jest przeciwdziałanie bezrobociu. Dlatego część dotacji jest przewidziana na rozpoczęcie działalności. Tymi funduszami i ich rozdzielaniem zajmują się urzędy pracy. Wszystkie informacje na temat maksymalnego wsparcia i warunków, na jakich możemy je otrzymać, można uzyskać w wojewódzkich urzędach pracy. Ważne jest, aby skierować się do urzędu, który znajduję się w miejscu naszego zamieszkania lub tam, gdzie planujemy prowadzić przyszłą działalność gospodarczą. Dofinansowanie w tym zakresie jest możliwe w formie pożyczki lub dotacji, która jest bezzwrotna w przypadku spełnienia warunków projektowych.

Ponieważ samodzielnie wnioskowanie o dofinansowanie może być dla wielu przedsiębiorców zadaniem skomplikowanym, to optymalnym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do wyspecjalizowanej firmy, która ma doświadczenie w pozyskiwaniu unijnych funduszy. Firma może nam pomóc w sporządzeniu właściwego wniosku, podpowie które fundusze są dla nas optymalne, a przede wszystkim pomoże rozliczyć projekt. Musimy bowiem mieć świadomość, że prawidłowe rozliczenie projektu jest kluczowe, jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...