Polecamy

VET Squared: Wzmocnienie doświadczenia uczenia się w ramach VET

6 kroków do zostania profesjonalistą audiowizualnym

Dotacje unijne

Edukacja migrantów i uchodźców na rzecz szybkiej integracji

W ciągu ostatnich kilku lat napływ migrantówdo Europy jest coraz liczniejszy. Duży odsetek tych osób pochodzi z miejsc, w których możliwości kształcenia są niewielkie. Innymi słowy, ich integracja ze społeczeństwem europejskim jest bardzo trudna. Europa ponosi odpowiedzialność wobec tych ludzi. Pomóc im stanąć na nogi. Zintegrować się z nowym środowiskiem.

Można to osiągnąć tylko poprzez odpowiednią edukację. Odpowiednia edukacja da migrantom możliwość szybszego przystosowania się. Nauka języka dominującego na danym obszarze jest pierwszym krokiem w procesie adaptacji i integracji.

Kolejnym krokiem jest nauka obsługi komputera. Chociaż dla Europejczyków umiejętność obsługi komputera jest czymś bardzo podstawowym, w niektórych krajach ludzie po prostu nie umieją tego robić. Będąc w kraju europejskim, nie można nie umieć obsługiwać komputera. Dla edukacji migrantów ważne jest, by umieli posługiwać się komputerem, przynajmniej w zakresie najbardziej podstawowych funkcji.

Ostatnią, ale nie mniej ważną kwestią jest edukacja dotycząca rynku pracy. Wejście na rynek pracy jest trudne dla miejscowych. Dla migrantów jest to dwa razy trudniejsze. Brak możliwości wykorzystania swoich umiejętności i kompetencji, tylko dlatego, że nie wiedzą, jak je wykorzystać, powstrzymuje ich od działania. Muszą oni albo nauczyć się, jak wykorzystać swoje umiejętności na zupełnie nowym rynku pracy, albo zdobyć zupełnie nowe umiejętności. W każdym z tych przypadków edukacja na temat rynku pracy wymaga wiele uwagi i skupienia. Kobiety mig rantki znajdują się w znacznie trudniejszej sytuacji. Wiele kobiet migrujących z krajów Trzeciego Świata nie miało możliwości zdobycia nawet podstawowego wykształcenia. Dlatego wykształcenie ich po przybyciu do kraju europejskiego może okazać się jeszcze trudniejsze. Edukacja w tym kraju może wymagać podziału na różne sektory. Wciąż oczywiście wokół rynku pracy.

Na początku o wiele bardziej prawdopodobnym scenariuszem może być praca własnymi rękami, więc nauczenie migrantek podstaw rolnictwa pomoże im zintegrować się o wiele szybciej i łatwiej niż, powiedzmy, nauczanie ich o wiele bardziej skomplikowanych przedmiotów, wymagających podstawowego poziomu umiejętności czytania i pisania, którego niektóre z nich mogą nie posiadać.

Jeśli chodzi o młodszych migrantów i edukację, sprawy są zdecydowanie łatwiejsze. Młodsze umysły mają zdolność odbierania i analizowania ogromnych ilości informacji. Dzięki odpowiedniej edukacji każdy młody migrant ma szansę stać się prawdziwym przedsiębiorcą na europejskim rynku pracy.

Kształcenie migrantów jest kluczem do tego, by pomóc im przystosować się do nowego życia i zintegrować się. Migranci to grupa ludzi w trudnej sytuacji. Potrzebują pomocy, aby stanąć na nogi. Cały świat jest odpowiedzialny za to, by im pomóc. A właściwa edukacja jest kluczem do tego celu!

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...