Polecamy

7 wskazówek ekspertów, które pomogą małym firmom w przystępny...

Dotacje unijne 2021: na co w tym roku można pozyskać finansowanie?

Dotacje unijne

Społeczne i twórcze otwarte zaproszenie dla artystów

iED, jako partner w projekcie społecznym i kreatywnym, ogłasza otwarte zaproszenie dla artystów. Poprzez to otwarte zaproszenie, lokalny artysta zostanie wybrany do zaprezentowania swoich prac na poziomie ogólnoeuropejskim. Prezentacja odbędzie się w formie krótkiego wywiadu wideo; wideo będzie częścią kolekcji wideo artysty. Ogólnym celem tej inicjatywy jest udzielenie głosu protagonistom sektora kultury i kreatywności oraz innowacji społecznych w regionie Morza Śródziemnego.

Społeczne i Kreatywne: Promowanie innowacji społecznych - sektor kultury i sektor kreatywny

Projekt Social and Creative jest realizowany w ramach programu Interreg MED. Jego celem jest promowanie i wspieranie publicznych i prywatnych przedstawicieli świata kultury i sztuki oraz innowacji społecznych. Celem jest stworzenie transnarodowej sieci, która będzie miała wpływ na sektor kulturalny i kreatywny, biorąc pod uwagę potrzeby społeczne.

Więcej informacji na temat projektu Social and Creative można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

Otwarte Zaproszenie dla Artystów: Procedura

Zachęcamy artystów uprawiających dowolną formę sztuki do składania wniosków; od tradycyjnego rzemiosła po sztukę piękną.

Kroki procedury są następujące:

  • Krok 1: Prosimy o przesłanie nam e-mailem swojego Curriculum Vitae na adres: projects@ied.eu

Używając jako tematu: Social & Creative - CV.

  • Krok 2: Dodatkowo prosimy o wypełnienie formularza tutaj.

Aby aplikacja została rozpatrzona pozytywnie, prosimy o wykonanie obu kroków. W przeciwnym razie uznamy Twoją aplikację za niekompletną.

Niezbędne warunki dotyczące wyboru rozmowy kwalifikacyjnej

Nie ma warunków dotyczących uprawianej przez Ciebie formy sztuki; istnieją jednak trzy (3) warunki:

  • Być profesjonalnym artystą;
  • zamieszkiwanie w regionie Larisa;
  • Biegła znajomość języka angielskiego, ponieważ rozmowa kwalifikacyjna będzie prowadzona w języku angielskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 lutego 2021 r. o godzinie 17:00.

Zespół Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) z wielką przyjemnością ogłasza otwarte zaproszenie dla artystów. Uważamy, że jest to świetna okazja do zapoznania się z lokalną sceną artystyczną oraz wspólnego odkrywania potencjału sektora kultury i kreatywności.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...