Polecamy

IED rozwija swoje własne "laboratorium badawcze".

Gotowość do edukacji cyfrowej

Dotacje unijne

Europejski przedsiębiorca społeczny

W projekcie European Social Entrepreneurs-ESE, partnerstwo kładzie nacisk na działania związane z rozpowszechnianiem projektu, ponieważ odgrywają one ważną rolę w zwiększaniu widoczności i szybszym dotarciu do grupy docelowej. Starają się organizować działania, znaleźć możliwości poprzez wydarzenia, kanały społecznościowe i warsztaty, aby poinformować o projekcie, podnieść świadomość i rozszerzyć swoje sieci. Poniżej możemy zobaczyć niektóre działania organizowane przez CCIF Cyprus, które służą wyżej wymienionym celom.

21 listopada 2019 r. w miejscu Caritas, grupa wolontariuszy organizacji CCIF Cyprus zaprosiła matki uchodźców mieszkające w Pafos, aby poinformować je między innymi o programie ESE.

Spotkanie koncentrowało się głównie na wyjaśnieniu czym jest Przedsiębiorczość Społeczna i jakie możliwości daje ludziom.
Spotkanie zakończyło się w bardzo pozytywny sposób z dobrymi opiniami.

19 lutego 2020 r. na spotkaniu z pracownikami młodzieżowymi i wolontariuszami, które odbyło się w CCIF Cyprus Co-Working space, specjalny raport został przygotowany dla projektu ESE.

Uczestnicy wykazali duże zainteresowanie dowiedzeniem się, jak stworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne i dlaczego można je stworzyć. Wykazali również szczególne zainteresowanie uzyskaniem informacji o kolejnych spotkaniach, które będą dotyczyły kwestii przedsiębiorstw społecznych.
Informacje zwrotne otrzymane na zakończenie spotkania były bardzo dobre.

Działania te mają duże znaczenie w procesie upowszechniania założeń projektu. Partnerstwo wykazało się dużym zaangażowaniem w realizowane działania na rzecz podnoszenia świadomości i informowania szczególnie młodych ludzi o przedsiębiorczości społecznej. Pomimo trudności, które wystąpiły w związku z pandemią COVID-19, konsorcjum nieustannie poszukuje sposobów na promocję projektu. Po zakończeniu tej bezprecedensowej sytuacji, będą realizowane kolejne podobne i ciekawe działania.

Jeśli jesteś zainteresowany naszym projektem i chcesz być na bieżąco informowany o kolejnych działaniach, śledź stronę internetową projektu. 

Zobacz również: http://ctp.edu.pl

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...