Polecamy

Katalog Umiejętności Zarządzania Karierą i jak to działa

Porady rekrutacyjne dla menedżerów: Znajdź najlepszych nowych...

Porady

Design dla przedsiębiorców

 

Do lipca 2021 roku przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu "Design dla przedsiębiorców" POIR. Konkurs jest zaprojektowany z myślą o mikro oraz małych i średnich przedsiębiorcach. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski. Jednak z dofinansowania nie mogą skorzystać firmy zlokalizowane na terenie województwa - lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

W założeniu projekt jest kierowany do tych firm, które chcą wprowadzić na rynek lub wdrożyć w procesie produkcyjnym nowy produkt, lub usługę z myślą o osobach z funkcjonalnymi ograniczeniami – tak fizycznymi, jak też poznawczymi. W ramach projektu możemy ubiegać się o środki, które są niezbędne do pełnego wdrożenia produktu czy usługi.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy mogą w ramach projektu sfinansować zakup usług, jeśli chodzi o wykonanie profesjonalnego wzornictwa, a także audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego oraz warunków rynkowych. Dofinansowaniem objęte jest też przygotowanie strategii opracowania projektu wzorniczego oraz testowanie i wdrożenie nowego produktu.

Projekt przewiduje też dofinansowanie, jeśli chodzi o zakup licencji i patentów oraz wszelkich środków trwałych, niezbędnych do wdrożenia danego produktu.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań. Jest to doradztwo, w ramach którego zostanie przeprowadzony proces projektowy, który będzie skutkować wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu. To także diagnoza – polegająca na przeprowadzeniu audytu, jeśli chodzi o weryfikacje potencjału wnioskodawcy oraz otoczenia rynkowego, w którym będzie funkcjonował nowy produkt. Z kolei synteza i analiza, ma na celu określenie niezbędnych działań, które doprowadzą do wdrożenia założeń projektowych. Testowanie i prototypowanie to faza, w której przeprowadza się wstępne testy, które są niezbędne przed wprowadzeniem danego rozwiązania na rynek.

Minimalna wartość kosztów dla danego projektu ogółem wynosi 60 tysięcy złotych. Jest to jednocześnie minimalna wartość kosztów kwalifikowanych, jeśli chodzi o usługi doradcze w zakresie opracowania nowego produktu czy usługi. Maksymalne koszty kwalifikowane to 1,5 miliona złotych – z czego 1 milion złotych jest przewidziany na inwestycje, a 500 tysięcy złotych może zostać zaplanowane na usługi doradcze dotyczące wdrożenia produktu lub usługi. W przypadku usług proinnowacyjnych do 85% środków może zostać przekazanych na usługi doradcze, które dotyczą nowego projektu wzorniczego oraz są związane z opracowaniem i wdrożeniem nowatorskiej, innowacyjnej i niedyskryminującej usługi lub produktu – nowego czy też takiego, który uległ znaczącym ulepszeniom.

Dofinansowanie dotyczy tych usług i inwestycji, które są związane z profesjonalnym projektem mającym na celu opracowanie nowej usługi lub produktu o charakterze nowatorskim, innowacyjnym. Dofinansowanie ma na celu ułatwienie przedsiębiorcy wprowadzenie danego produktu na rynek lub też obejmować wszelkie niezbędne inwestycje, które są konieczne do produkcji czy wprowadzenia produktu lub usługi do sprzedaży.

Wypełnienie wniosku warto powierzyć wyspecjalizowanej firmie, która zna specyfikę i model obowiązujący w funduszach unijnych. Samodzielne wypełnienie wniosku zwłaszcza w przypadku osób niemających wcześniejszego doświadczenia w zakresie aplikowania o fundusze może skutkować popełnieniem szeregu błędu, które zadecydują o odrzuceniu wniosku. Błędy mogą się też pojawić na etapie rozliczania projektu, co oznaczać może konieczność zwrotu dofinansowania.

Zobacz

Design dla przedsiębiorców PARP

Działanie 2.3.5 POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) Jeśli chcesz rozwinąć...