Polecamy

Jak pisać efektywne wnioski unijne

Analiza porównawcza umiejętności i motywacji przedsiębiorczych...

Dotacje unijne

Na jakie dotacje mogą liczyć firmy już istniejące? Wsparcie Funduszy Europejskich

Początek nowego roku przedstawia kilka europejskich możliwości finansowania, które mają przeciwdziałać bankructwo firm oraz pobudzać innowacyjne projekty biznesowe.

Programy dotacji unijnych 2021

Fundusz innowacyjny stanowi jeden z największych na świecie programów finansowania innowacyjnych technologii niskoemisyjnych i przewiduje około 10 miliardów euro do 2030 roku. To dotacje unijne dla firm już istniejących, ale też nowych start upów. Fundusz innowacyjny ma na celu sfinansowanie szeregu różnorodnych projektów zapewniających optymalną równowagę szerokiej gamy innowacyjnych technologii w energochłonnym sektorze przemysłu, wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla (CCU), budowy i eksploatacji urządzeń do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), innowacyjnych odnawialnych źródeł energii. Wytwarzania energii i magazynowanie energii.

Wszystkie przedsiębiorstwa, które chcą opracować i przetestować przełomową technologię w dziedzinie czystej technologii, która może przyczynić się do przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, mogą skorzystać z tego funduszu. Kwota dotacji pokrywa do 60% odpowiednich kosztów projektu. Dotacje będą wypłacane w elastyczny sposób, w zależności od potrzeb w zakresie finansowania projektu.

Z kolei horyzont Europa to najbardziej ambitny program badań i innowacji na świecie Horyzont Europa to największy jak dotąd międzynarodowy program wspierający badania i innowacje. Ten nowy program będzie miał budżet w wysokości 95,5 mld euro na lata 2021-2027, co stanowi wzrost o 30% w porównaniu z jego poprzednikiem „Horyzont 2020”. Horyzont Europa składa się z trzech filarów: doskonałości naukowej, aby zwiększyć globalną konkurencyjność naukową UE, globalnych wyzwań i europejskiej konkurencyjności przemysłowej, aby wzmocnić zdolności technologiczne i przemysłowe w celu sprostania wyzwaniom społecznym, oraz innowacyjnej Europy, aby Europa stała się liderem innowacji tworzących rynek.

Zielony Ład - mapa drogowa Unii Europejskiej prowadząca do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, to kolejny fundusz z którego mogą skorzystać polskie i europejskie firmy. Obszary polityki można podzielić na dwie główne grupy: tematy innowacji i demonstracji, od odnawialnych źródeł energii morskiej po tematy związane z łańcuchem wartości. Budżety i kwoty dotacji są dostosowane do warunków rodzaju działania w określonym temacie

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, w tych trudnych czasach globalnej pandemii i zmian klimatycznych, jest to doskonały czas na przebudowę i przemyślenie swojego biznesu. Do twojej dyspozycji jest szeroki wachlarz możliwości finansowania, które pomogą ci zrealizować projekty badawcze lub innowacyjne. Nowy program badań i innowacji Horyzont Europa 2021-2027, jeden z jej pomyślnie wdrożonych instrumentów, EIC Accelerator i dwa inne instrumenty charakterystyczne dla sprostania wyzwaniom ochrony środowiska i klimatu, z zieloną Deal i funduszu innowacyjności.

banknoty euro

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy już istniejące?

Wiele firm usługowych oferuje swoją pomoc w pozyskaniu dotacji unijnych dla firm już istniejących. Często jest to EIC Akcelerator dla MSP.

Instrument finansowania EIC Accelerator Europejskiej Rady ds. Innowacji wspiera firmy innowacyjne w Europie. Wypełnia krytyczną lukę inwestycyjną we wczesnych etapach innowacji dla MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, czyniąc je bardziej atrakcyjnymi dla inwestycji ze strony podmiotów prywatnych. Instrument ten został uruchomiony w 2014 roku (wówczas nazywał się instrumentem SME ) i od tego czasu pomógł ponad 4400 firmom uzyskać przewagę rynkową. Oprócz finansowania MŚP mogą mieć dostęp do dostosowanych szkoleń w zakresie innowacji biznesowych i usług akceleracji biznesu.

Z funduszy MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up, które chcą się rozwijać, wprowadzać na rynek i skalować innowacyjne produkty, usługi lub modele biznesowe o dużym wpływie na poziomie europejskim. Przykłady działań, które będą wspierane, to rozwój produktów / usług, testy, prototypowanie, walidacja, demonstracja i testowanie w warunkach rzeczywistych oraz powielanie rynkowe. Kwota dotacji od 0,5 do 2,5 mln EUR pokrywająca 70% budżetu projektu. Może to też być finansowanie mieszane składające się z kwoty dotacji od 0,5 do 2,5 mln EUR i kapitału własnego w wysokości do 15 mln EUR.

Na Europejską Radę ds.Innowacji na lata 2021-2027 przeznaczono imponujące 9,7 mld euro, z czego część zostanie przeznaczona na instrument EIC Accelerator. Nowe podejście zostanie opublikowane wkrótce i chociaż wciąż czekamy na formalne ogłoszenie, spodziewany jest odświeżony proces składania wniosków z dwiema istotnymi zmianami.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...