Polecamy

10 pomysłów na udany projekt w ramach programu Erasmus+

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Konkurs 1/1.1.1/2021 -...

Dotacje unijne

Cyrkularne modele biznesowe oparte na biologii dla społeczności wiejskich

Ewolucja globalnego rynku jest faktem. Modele biznesowe muszą ewoluować, aby przedsiębiorstwa miały szansę na walkę w grze o konkurencyjność. Modele biznesowe są obecnie obowiązkowe, być może nawet bardziej niż innowacyjność rzeczywistych produktów. Priorytetem dla Unii Europejskiej jest promowanie nowych i innowacyjnych pomysłów dotyczących modeli biznesowych, a to może być osiągnięte poprzez wdrożenie dużych ram finansowych, takich jak Horyzont 2020.

Działania IED na rzecz ewolucji biznesu

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości, jako ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości i ewolucji biznesu, już teraz dąży do wykorzystania wielometodycznego podejścia do analizy modeli biznesowych, wykorzystując zarówno analizę obiektową, jak i dynamikę systemową w celu oceny supremacji, w oparciu o koncepcję cyrkularnej gospodarki opartej na bio-gospodarce.

Celem idei IED jest zwiększenie potencjału dywersyfikacji gospodarczej obszarów wiejskich, zwiększenie odporności na zmiany klimatyczne i globalne, poprawa świadczenia usług ekosystemowych poprzez innowacyjną formę waloryzacji, konieczność konkurencyjności i odporności przedsiębiorstw, innowacyjność, zrównoważony rozwój, inteligentne rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i efektywne zarządzanie zasobami.

Nowoczesna działalność gospodarcza

W szczególności działania, które będą miały miejsce w celu doskonałej realizacji pomysłu są następujące:

  1. Identyfikacja innowacyjnych modeli biznesowych, które rozwijają się na obszarach wiejskich i mają znaczący potencjał do tworzenia wartości dodanej.
  2. Identyfikacja modeli, które sprzyjają bardziej zrównoważonej mobilizacji zasobów, poprawiają współpracę między podmiotami wzdłuż łańcucha wartości oraz między sektorami tradycyjnymi i rozwijającymi się.
  3. Współpraca w celu zwiększenia skali i transgranicznego przyjęcia nowego modelu biznesowego.

Jako ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości IED jest gotowy zaoferować swoje doświadczenie i stać się częścią silnego konsorcjum w celu wdrożenia europejskich ram finansowych Horyzont 2020. Jeśli jesteś częścią takiego konsorcjum lub jesteś zainteresowany jego utworzeniem, skontaktuj się z nami już teraz i stwórz mocne fundamenty dla udanego wdrożenia!

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...