Polecamy

Jak zwiększyć produktywność jako pracownik zdalny

Sprawozdanie na temat integracji i włączania migrantów

Dotacje unijne

Szkolenie lokalne "Zwalczanie dyskryminacji i zapobieganie ROMA w edukacji - narzędzia i metodologia".

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach projektu "PAL - Zwalczanie dyskryminacji i postaw antycygańskich w edukacji i zatrudnieniu w UE" (JUST/2014/RDIS/AG/DISC/8115), organizuje wydarzenie lokalne zatytułowane "Zwalczanie dyskryminacji i zapobieganie ROMA w edukacji - narzędzia i metodologia", mające na celu szkolenie ekspertów i profesjonalistów zaangażowanych w działania i akcje na rzecz wsparcia i edukacji osób ROMA.

Podczas tego wydarzenia zaprezentowany zostanie projekt PAL oraz jego konkretne rezultaty i produkty. Zaprezentowane zostaną również materiały szkoleniowe opracowane przez partnerów projektu, mające na celu szkolenie ekspertów i profesjonalistów zaangażowanych w działania na rzecz wsparcia i edukacji osób ROMA. Materiały te obejmują metodologię i narzędzia szkoleniowe w następujących dziedzinach/tematach:

  • Narzędzia i metodologia formułowania tematycznego i indywidualnego planu działania
  • Metody stosowane w monitorowaniu rozwoju dzieci
  • Znaczenie zabawy i uczenia się na poziomie przedszkolnym
  • Strategie skutecznej komunikacji z rodzinami
  • Ochrona prawna dzieci
  • Definiowanie trudności w nauce wynikających z problemów społecznych, emocjonalnych i behawioralnych
  • Szkolenie partnerów romskich i rodzin.

Wydarzenie odbędzie się w Larisie w czwartek, 9 lutego 2017 r., w godzinach 13:00-21:00 w siedzibie Izby Handlowej w Larisie.

Wydarzenie skierowane jest do ekspertów i profesjonalistów zaangażowanych w działania i akcje na rzecz wsparcia i edukacji osób ROMA (doradców zawodowych, trenerów itp.), przedstawicieli organizacji prywatnych i publicznych realizujących działania i akcje wspierające oraz do wszystkich innych osób zainteresowanych zwalczaniem dyskryminacji i antycyganizmu w edukacji i zatrudnieniu.

Więcej informacji na temat wydarzenia można uzyskać kontaktując się z Panem Panagiotisem Koutoudisem pod adresem e-mail: info@ied.eu

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...