Polecamy

5 Umiejętności cyfrowe drogą do integracji społecznej osób...

Zwiększenie skali wykorzystania kapitału na rzecz efektywności...

Dotacje unijne

StartUp Academy Hackathon Szkolenie i zawody na Węgrzech

Celem projektu StartUp Academy jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie środowiska wsparcia dla bezrobotnych młodych ludzi z pomysłami na przedsiębiorczość, ze szczególnym uwzględnieniem osób mieszkających w odległych regionach o ograniczonym dostępie do edukacji, szkoleń i zasobów. Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badań ankietowych partnerzy projektu zaplanowali, zaprojektowali i opracowali materiały szkoleniowe, tzw. moduły szkoleniowe dla młodych dorosłych (w wieku 18-35 lat) z innowacyjnymi pomysłami, ale z ograniczonymi umiejętnościami w zakresie przedsiębiorczości. Moduły szkoleniowe składają się z części podstawowej (Faza 1) i zaawansowanej (Faza 2). Faza 1 - część podstawowa to szkolenie online składające się z 7 modułów. Podczas tego szkolenia, składającego się z 7 modułów, skupiliśmy się na pomocy młodym dorosłym w nauce podstawowych umiejętności i kompetencji w życiu biznesowym.

Młodzi dorośli, którzy ukończyli szkolenie online, mogli podzielić się swoją propozycją biznesową z zespołem StartUp Academy i spośród tych pomysłów 48 młodych dorosłych z 5 różnych krajów zostało wybranych do udziału w 5-dniowym szkoleniu i konkursie Hackathon, który został zorganizowany i odbył się w Nagykanizsa w dniach 16-20 kwietnia 2018 r.

Pierwszego dnia potencjalni młodzi innowatorzy zostali poproszeni o zaprezentowanie swoich pomysłów biznesowych w ciągu 60 sekund przed konkurencyjnym jury. Później uczestnicy głosowali na najbardziej innowacyjne pomysły, a te, które otrzymały największą liczbę głosów, zostały wybrane do drugiej rundy. Innowatorzy z najlepszymi pomysłami tworzyli małe "grupy biznesowe", zapraszając innych uczestników do wspólnych działań w ich nowych "fikcyjnych firmach", stworzonych w celu realizacji nowych pomysłów biznesowych. Uczestnicy mogli wybrać te "zwycięskie pomysły", które uznali za najlepsze. W ten sposób powstało około 12 grup innowacyjnych składających się z 3 lub 4 członków, które przetrwały przez cały okres trwania projektu. Podczas 5-dniowego szkolenia członkowie każdej grupy innowatorów pracowali razem i mogli nauczyć się zaawansowanych umiejętności przydatnych w życiu biznesowym.

Ostatniego dnia szkolenia w ramach Hackathonu zorganizowano konkurs. Wydarzenie to było innowacyjnym i kreatywnym sposobem prezentacji pomysłów na przedsiębiorczość, ujawniającym nowe potencjalne inicjatywy przedsiębiorcze zgodnie z lokalnymi potrzebami i warunkami gospodarczymi, pokazującym prawdziwe mocne strony uczestników. Spośród przedstawionych 12 pomysłów biznesowych zaproszone jury wybrało 4 najlepsze grupy innowatorów (4 najlepsze pomysły biznesowe), które otrzymają wsparcie w przygotowaniu indywidualnych studiów wykonalności z pomocą przydzielonych trenerów biznesowych i innych ekspertów.

Nazwa czterech zwycięskich grup:

  1. Wiedza
  2. Tatuaż
  3. Ślimak
  4. Drewniany

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...