Polecamy

Interreg Europa - 2. zaproszenie do składania wniosków

Planowanie projektów dla projektów UE w 2020 r.

Dotacje unijne

Innowacje w startupach: Jak uchwycić przełomowe pomysły

Innowacyjność w startupach jest kluczowym elementem pozwalającym na uruchomienie przedsięwzięcia biznesowego przy ograniczonych zasobach finansowych. Przedsiębiorczy plan może polegać na świadczeniu usług lub opracowaniu produktu, który jest unikalny.

Znaczenie innowacji w startupach

Jakość innowacji, w tego typu biznesie, jest niezbędna. Ze względu na fakt, że unikalność pomysłu na produkt lub usługę, daje przewagę na rynku. Ponadto, czyni firmę konkurencyjną. Jednak innowacyjność wydaje się być elementem, który pomaga startupom prosperować. Ponieważ może być ona korzystna i możliwa do zastosowania na wiele sposobów. Kreatywne rozwiązanie w rozwiązywaniu problemów może być bardziej efektywnym sposobem podejścia i pokonywania przeszkód. Kreatywne podejście ma potencjał do zastosowania w doskonaleniu systemu pracy startupu. Co więcej, może być ono również zastosowane w strategii marketingowej firmy.

Sugestie, jak uchwycić lub wzmocnić pomysł na przedsięwzięcie

Przeglądanie Internetu dla potencjalnych inspiracji przedsiębiorczych, które mogą być przekształcone w startupy, spowodowało następujące ścieżki:

  • Fizykoterapia i opieka zdrowotna.
  • Połączenie rolnictwa z postępem technologicznym.
  • Zastosowania technologiczne mają szerokie spektrum implementacji. Od stworzenia skutecznego systemu cyberbezpieczeństwa, który zapewni ludziom bezpieczeństwo i prywatność, do innych sektorów, które będą zaawansowane dzięki wkładowi technologicznemu.
  • Dostosowywanie się do potrzeb środowiska poprzez stawianie czoła wyzwaniom.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) dostrzega znaczenie innowacji w startupach i uczestniczy w wielu europejskich projektach, które promują startupy jako styl prowadzenia biznesu.

Startup EU Academy to projekt w ramach programu Erasmus+, w którym uczestniczy nasz instytut. Jest to projekt, który ma na celu zachęcenie młodych przedsiębiorców poprzez wprowadzenie ich do handlu elektronicznego, poprzez rozwój innowacyjnych metodologii na poziomie europejskim. Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...