Polecamy

Czy możemy zapobiec zmianom w kriosferze?

5 wskazówek dotyczących wyboru właściwego partnera programu...

Dotacje unijne

Statystyki dotyczące budowania potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Unia Europejska opracowała strategię Horyzont 2020, która wyznacza cele rozwoju różnych sfer życia i pracy w Europie. Sfera edukacji nie jest tu wyjątkiem. Strategia ta stwarza różne możliwości wymiany doświadczeń i innych interakcji pomiędzy krajami Unii i tymi, którzy chcą stać się jej częścią. Unia Europejska zapewnia granty i projekty, które pomogą ulepszyć szkolnictwo wyższe w poszczególnych krajach, uczynić je współczesnym, innowacyjnym i możliwym do zastosowania. Ustalono listę standardów kształcenia. W rezultacie uniwersytety-uczestnicy procesu bolońskiego wydają dyplomy o standardzie europejskim. Dyplomy te są uznawane przez firmy europejskie i dają możliwość pracy za granicą.

Wczesne odczyty projektu

Kraje Europy Wschodniej, takie jak Armenia, Azerbejdżan, Ukraina, Białoruś, Gruzja, Mołdawia są najbardziej aktywne w składaniu wniosków do projektu Erasmus+. Łączna liczba ich wniosków wynosi 169, co stanowi 33% ogólnej liczby wniosków. Drugie miejsce na liście aktywności w składaniu wniosków zajmują kraje południowego wybrzeża Morza Śródziemnego, a trzecie - Azji Centralnej. Najbardziej pasywnym regionem okazała się Azja. Choć znajduje się w nim największa liczba krajów, które aplikowały do projektu Erasmus+ (19 państw), to złożyły one tylko 36 wniosków. Najbardziej aktywne są te kraje, których sytuacja polityczna i gospodarcza nie jest stabilna lub nie jest zadowalająca. Ich obywatele starają się znaleźć wszelkie możliwe sposoby, aby studiować lub pracować za granicą w celu zapewnienia sobie lepszego i bardziej stabilnego życia. Są oni bardziej zmotywowani do udziału w różnych projektach, które mogą stać się dobrą bazą dla przyszłego rozwoju zawodowego.

Główne cele w sferze szkolnictwa wyższego

  1. Uaktualnienie systemu kształcenia.
  2. Spójność w zakresie edukacji wszystkich krajów europejskich.
  3. Wymiana doświadczeń i możliwość odbywania międzynarodowych staży.
  4. Motywowanie do innowacji.
  5. Podniesienie jakości szkolnictwa wyższego i dostosowanie go do potrzeb współczesnego biznesu i społeczeństwa.
  6. Budowanie międzynarodowych relacji między krajami świata.
  7. Wspierać projekty, które będą eliminować wady systemów edukacyjnych.
  8. Wdrażać do systemu edukacji danego kraju światowe standardy z różnych dziedzin działalności.
  9. Zachęcać do badań naukowych.
  10. Zapewnić dostęp większości ludzi do szkolnictwa wyższego.

Budujmy ponadnarodowe partnerstwo i dzielmy się
innowacyjnymi praktykami.

Ostateczne rezultaty strategii Horyzont 2020 będą widoczne w 2020 roku. Na razie pozytywne zmiany są widoczne jak na dłoni. Kraje bliżej współpracują, studenci mogą studiować za granicą, uczelnie tworzą międzynarodowe projekty, kraje dzielą się swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami. Strategia działa i z pewnością przyniesie pozytywne rezultaty.

Więcej informacji na: http://dotacjezunii.com.pl

Zobacz

Top 9 Oprogramowanie do szkoleń online do...

Oprogramowanie do szkoleń online całkowicie zrewolucjonizowało branżę e-learningową. Dziś...

7 wskazówek ekspertów, które pomogą małym...

Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja mogą znacznie poprawić szybkość i poziom...

6 wskazówek, jak radzić sobie z szybkim...

Jeśli jesteś na skraju rozszerzenia swojej działalności, musisz zwracać uwagę na aktualne...