Polecamy

Design dla przedsiębiorców

Health Hub spotkał się z klastrem nauk o zdrowiu i życiu w...

Dotacje unijne

10 pomysłów na udany projekt w ramach programu Erasmus+

Jeśli masz silną wolę wzięcia udziału w projekcie Erasmus +, musisz wybrać kierunek, który będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni i interesujący oraz zdecydować o rodzaju projektu, który będziesz rozwijać. Przede wszystkim wybierz jeden z głównych kierunków projektu (mobilność osób, współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, wsparcie reformy polityki, Jean Monnet Activities i sport), który najlepiej odpowiada Twoim wyobrażeniom. Dopiero potem możesz zacząć składać wszystkie swoje myśli w całość i stworzyć pomysł na udany projekt.

Przygotowaliśmy 10 pomysłów, które możesz rozwinąć w udane projekty Erasmus+.
  1. Chętnie przyjmiemy wszystkie pomysły związane ze wsparciem informatycznym w sferze edukacji. Placówki edukacyjne potrzebują najnowszych technologii, nowoczesnych narzędzi i baz danych, które będą wykorzystywane w procesie kształcenia. Projekty te przyczynią się do unowocześnienia edukacji, uczynienia jej bardziej nowoczesną, atrakcyjną i konkurencyjną.
  2. Zorganizowanie wymiany najlepszych praktyk pomiędzy profesorami jednej dziedziny z różnych krajów. Podniesie to jakość edukacji i wprowadzi do niej większą różnorodność.
  3. Docenione zostaną również projekty mobilności studentów i profesorów. Możesz zorganizować wymianę studentów lub profesorów pomiędzy instytucjami edukacyjnymi z różnych krajów.
  4. Nawiąż współpracę między przedsiębiorstwami a uczelniami. Mogą one prowadzić wspólne projekty badawcze lub pozwolić studentom na zdobycie praktycznego doświadczenia w prawdziwym przedsiębiorstwie.
  5. Pomyśl o projekcie, który mógłby pomóc niepełnosprawnym dzieciom w uzyskaniu dobrego wykształcenia i zdobyciu różnych umiejętności, które pomogą im w przyszłości znaleźć dobrą pracę. W wielu krajach nie zwraca się uwagi na tego typu dzieci i zazwyczaj mają one trudności w kontaktach towarzyskich, nauce i znalezieniu pracy. Twój projekt może to zmienić.
  6. Stwórz międzynarodową platformę bezpłatnej edukacji ponaduniwersyteckiej, która pozwoli profesjonalistom z różnych dziedzin dzielić się wiedzą i doświadczeniem, zadawać sobie pytania i znaleźć dobrych fachowców do swoich projektów.
  7. Projekty dotyczące promowania i nauczania o rozwoju i problemach Unii Europejskiej są również pożądane.
  8. Zorganizuj uniwersyteckie centra badawcze, które będą pracować nad globalnym ociepleniem, zanieczyszczeniem środowiska i innymi ważnymi problemami światowymi.
  9. Projekty, które przyniosą innowacje w szkoleniu sportowców, również będą cieszyły się dużym zainteresowaniem. Możesz pracować nad nowoczesnymi technologiami, które pomogą sportowcom osiągać lepsze wyniki.
  10. Pomyśl o projektach, które mogą pomóc wprowadzić wiedzę o procesach, problemach i innych tematachUnii Europejskiej do przedszkoli, szkół, uniwersytetów itp. Te szkolenia, seminaria, lekcje lub kursy powinny być interesujące, angażujące i motywujące dla ich docelowych odbiorców.

Teraz idźcie do przodu! Uczyńcie te pomysły wielkimi i udanymi.

Zbudujmy ponadnarodowe partnerstwo i dzielmy się innowacyjnymi praktykami. Więcej na: http://salamandra.com.pl

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...