Polecamy

Innowacyjne zajęcia edukacyjne w Pireusie w ramach projektu...

IED rozwija swoje własne "laboratorium badawcze".

Dotacje unijne

IED i IEK AKMI ogłaszają strategiczne partnerstwo edukacyjne

Institute of Entrepreneurship Development (iED), wielokrotnie nagradzana grecka organizacja non-profit, certyfikowane Centrum Doskonałości Przedsiębiorczości Europejskiej i szybko rozwijający się ośrodek innowacji cyfrowych, oraz IEK AKMI, lider w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w Grecji i członek Europejskiego Stowarzyszenia Instytutów Kształcenia Zawodowego (EVBB), z dumą ogłaszają partnerstwo edukacyjne, które przyniesie znaczące korzyści uczniom szkół zawodowych w Tesalii.

Bezpośrednie połączenie iED z IEK AKMI otwiera drogę do wielopoziomowej synergii pomiędzy dynamicznym i innowacyjnym ekosystemem przedsiębiorczości a światem nauki. Co najważniejsze, studenci z różnych środowisk i kierunków będą mogli nawiązać kontakty z firmami, które poszukują nowych talentów do swojego zespołu. Ponadto będą mieli okazję pracować nad rzeczywistymi projektami w miejscu pracy.

Świat przechodzi obecnie fazę transformacji, która nie ominęła świata pracy. Transformacja cyfrowa, wraz z przejściem do bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości, zmieniła krajobraz zawodowy. Z jednej strony stale przybywa nowych miejsc pracy, a z drugiej niektóre zawody stają się przestarzałe. W połączeniu z faktem, że przedsiębiorstwa już teraz zgłaszają niemożność znalezienia odpowiednich osób na stanowiska w swoich firmach, tego typu synergie edukacyjne są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Współpraca między iED a IEK AKMI umożliwi firmom dostęp do znaczącej puli talentów, które będą mogły zaspokoić ich stale zmieniające się potrzeby. Jednocześnie fakt, że studenci będą mieli możliwość wyboru spośród większej liczby firm, w których będą mogli pracować i zdobywać praktyczną wiedzę, znacznie zwiększy ich szanse na zatrudnienie. Wreszcie, niezwykle istotna jest ścisła współpraca świata pracy z instytucjami edukacyjnymi. Jest to jedyny sposób na aktualizowanie programów nauczania zgodnie z wymogami współczesnego miejsca pracy, a uczniowie mogą być pewni, że ich umiejętności są istotne i praktyczne w pracy.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...