Polecamy

Projekt umiejętności zawodowych | Umiejętności zarządzania...

Wizyta studyjna i wymiana najlepszych praktyk w zakresie włączania...

Dotacje unijne

Health Hub spotkał się z klastrem nauk o zdrowiu i życiu w Bułgarii

Kilka tygodni temu Health Hub, kandydat na Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych (EDIH), pojechał do Sofii w Bułgarii, aby spotkać się ze swoimi strategicznymi partnerami z Health and Life Sciences Cluster Bulgaria. Celem tego spotkania między tymi ważnymi regionalnymi graczami w dziedzinie technologii medycznych było omówienie i przypieczętowanie potencjalnej współpracy na przyszłość.

Delegacja Health Hub z Grecji składała się z dr Anastasiosa Vasiliadisa, prezesa iED i dyrektora generalnego JOIST Innovation Park, oraz Marii Pournari, dyrektor zarządzającej Health Hub. W stolicy Bułgarii spotkali się oni z interesariuszami i partnerami, z którymi przeprowadzili owocne dyskusje podczas swojej wizyty. Wszystko to było możliwe dzięki Kristinie Eskenazi, przewodniczącej zarządu Health and Life Sciences Cluster Bulgaria.

Kto jeszcze uczestniczył w spotkaniach z Klastrem Zdrowia i Nauk o Życiu

Oprócz greckiej delegacji Healh Hub w spotkaniu uczestniczyły również osobistości z branży, rządu i środowisk akademickich Bułgarii:

  • Todor Mladenov, Dyrektor Wykonawczy w Sofia Tech Park JSC
  • Dimitar Dimitrov, Prezes Zarządu Health & Life Sciences Cluster Bulgaria
  • Mihajlo Nikolic, Dyrektor Generalny firmy Resonator
  • Dr Rumyana Grozeva, Dyrektor Wykonawczy Regionalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego w Starej Zagorze
  • Mariyana Hamanova, Dyrektor Wykonawczy Cleantech Bulgaria
  • Arch. Lubomir Stanislavov, Dyrektor Generalny Klastra Motoryzacyjnego w Bułgarii i Dyrektor Wykonawczy Bułgarskiego Stowarzyszenia Pracodawców Innowacyjne Technologie - BRAIT
  • Prof. Georgi Todorov, Dziekan Wydziału Technologii Przemysłowej, Uniwersytet Techniczny w Sofii
  • Svetlin Penkov, Przewodniczący Klastra AI w Bułgarii
  • Dean Palejev, profesor nadzwyczajny w Instytucie Matematyki i Informatyki, Bułgarska Akademia Nauk
  • Dimitar Nikolov, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Technicznym w Sofii, Wydział Mikroelektroniki

Plany na przyszłość

To była przyjemność dla Health Hub spotkać się osobiście z tymi wszystkimi wybitnymi specjalistami i naukowcami z sąsiedniego kraju - Bułgarii. Przeprowadziliśmy ekscytujące dyskusje na temat przyszłego partnerstwa w projektach finansowanych przez UE, a także innych synergii pomiędzy iED a parkiem innowacji JOIST.

Rozmowy zostaną wznowione w maju i czerwcu w siedzibie Health Hub w JOIST Innovation Park w Larisa, w Grecji. Będą one początkiem naszej współpracy w zakresie współtworzenia w przyszłości takich wydarzeń i działań dotyczących AI, cyfrowego zdrowia, AR/VR, transformacji cyfrowej, STEAM, mikroelektroniki oraz wymiany wiedzy i dobrych praktyk w środowisku akademickim.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...