Polecamy

Projekt umiejętności zawodowych | Umiejętności zarządzania...

Gotowość do edukacji cyfrowej

Dotacje unijne

Poznaj komisję oceniającą GrowINg

iED przedstawia komisję oceniającą GrowINg, która została utworzona w ramach europejskiego projektu "GrowINg: Wzrost i innowacje MŚP poprzez uczenie się w miejscu pracy". Funkcjonuje on jako wewnętrzna struktura decyzyjna, której celem jest zapewnienie jakości projektu, poprzez spójny nadzór nad postępem, jakością działań, wydarzeń i rezultatów.

Krótkie wprowadzenie do projektu GrowINg

Projekt ten, realizowany w ramach programu Erasmus+, ma na celu promowanie uczenia się dorosłych w miejscu pracy, wraz z umiejętnościami przedsiębiorczymi pracowników. Plan projektu obejmuje zaprojektowanie i zastosowanie odpowiednich strategii, które mogą być włączone do polityki małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich siły roboczej. Partnerstwo strategiczne GrowINg składa się z sześciu organizacji, pochodzących z: Portugalii, Cypru, Włoch i Grecji.

Więcej informacji na temat GrowINg można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej projektu.

Rola Komisji Oceniającej GrowINg

W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego partnera, niekoniecznie uczestniczącym w zarządzaniu projektem, w celu osiągnięcia obiektywnej i zdystansowanej perspektywy procesu. Do zadań komisji należą następujące zadania:

 • Przegląd narzędzi planu jakości.
 • Organizowanie spotkań, na których będą analizować realizację projektu, jego osiągnięcia i rezultaty.
 • Organizowanie spotkań online, aby sprostać harmonogramowi i potrzebom projektu.
 • Wnoszenie wkładu do kluczowych punktów projektu.
 • Przegląd i przekazywanie informacji zwrotnych w celu poprawy raportów okresowych i końcowych.
 • Monitorowanie postępów projektu i jego wskaźników.
 • Nadzór nad tabelą oceny ryzyka; a więc analizowanie potencjalnych ryzyk, ich występowania oraz skuteczności środków zaradczych.
 • Zapewnienie uporządkowanego procesu realizacji projektu w przypadku wystąpienia problemów.

Agenda pierwszego spotkania

Treść spotkania Komitetu Ewaluacyjnego GrowINg koncentrowała się na ocenie jakości następujących elementów:

 • Badanie i analiza danych, które pojawiły się w wyniku badań nad polityką i praktykami MŚP w zakresie doradztwa zawodowego i uczenia się w miejscu pracy (WP1).
 • Definicja i opis metodologii promocji uczenia się dorosłych w miejscu pracy (WP2).
 • w miejscu pracy (WP2).
 • Plan upowszechniania, włączania do głównego nurtu i wdrażania (WP5).
 • Monitoring, ewaluacja i zapewnienie jakości (WP6).

Dzięki dialogowi, szeroko rozwinęli rezultaty projektu, aby przejść do poprawy jakości.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości uważa GrowINg za obiecujący projekt. Ponadto, nasz Instytut uczestniczy w kilku europejskich projektach o istotnej treści. Jeśli chcieliby Państwo wnieść swój wkład w ten temat, prosimy o kontakt z naszym zespołem.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...