Polecamy

Jakie są korzyści z mapy Biura Karier?

Winstone otwiera bramy dla kobiet w branży kamieniarskiej - 1...

Dotacje unijne

Czy wiesz o nadchodzących terminach zaproszeń do programu Erasmus+ Alliances for Innovation - CoVE?

Celem sojuszy na rzecz innowacji jest wzmocnienie potencjału innowacyjnego Europy poprzez pobudzanie innowacji dzięki współpracy i przepływowi wiedzy między szkolnictwem wyższym (HE), kształceniem i szkoleniem zawodowym (zarówno początkowym, jak i ustawicznym - VET) oraz szerszym otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym badaniami.

Ponadto mają one na celu pobudzenie zdobywania nowych umiejętności i rozwiązanie problemu niedopasowania umiejętności poprzez projektowanie i tworzenie nowych programów nauczania w szkolnictwie wyższym i kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz wdrażanie szeregu działań sektorowych lub międzysektorowych. Jeśli chodzi o zmieniające się profile zawodowe, należy skupić się na umiejętnościach cyfrowych i ekologicznych.

Zaproszenia w ramach programu Erasmus+ "Sojusze na rzecz innowacji

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ (Call for proposals 2021 - EAC/A01/2021) jest już otwarte.

  • Część 1 - sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw
  • Część 2 - sojusze na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Termin składania wniosków w ramach części 1 i 2: 7 września 2021 r. - godz. 17.00 (czasu brukselskiego).

Zaproszenia dotyczące Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVE)

Jeśli chodzi o zaproszenie CoVE , z budżetem w wysokości 44 mln EUR w 2021 r., działanie to wspiera tworzenie i rozwój europejskich platform centrów doskonałości zawodowej. Jest to możliwe dzięki międzynarodowym platformom współpracy, które przyczyniają się do rozwoju regionalnego, innowacji, strategii inteligentnej specjalizacji i włączenia społecznego.

Termin składania wniosków CoVE upływa 7 września 2021 r. o godz. 17.00 (czasu brukselskiego).

iED jako Twój partner w programie Erasmus+ Sojusze na rzecz innowacji - nabory CoVE

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) jest grecką organizacją pozarządową założoną w 2005 r. w Larissie, w środkowej Grecji. Jako certyfikowany wiodący ośrodek doskonałości w europejskiej przedsiębiorczości i szybko rozwijający się ośrodek innowacji cyfrowych, z ponad 200 wdrożonymi projektami UE w swoim rejestrze w ramach różnych ram finansowych (Horyzont, Erasmus+, AMIF, REC, COSME, INTERREG, ENI CBC MED, Life, itp.), iED jest idealnym partnerem dla Twojej propozycji.

W przypadku, gdy planujesz zaprojektować lub poprowadzić przygotowanie wniosku, z przyjemnością zostaniemy Twoim partnerem:

  • wnieść swój wkład w postaci pomysłów, które wzbogacą Twój wniosek
  • wesprzeć w pisaniu konkretnych części wniosku, które są bliższe naszej ekspertyzie (jeśli zajdzie taka potrzeba)
  • zapewnić wsparcie w budowaniu konsorcjum, z partnerami z naszej szerokiej sieci.

iED może stać się Twoim partnerem o więcej niż jednym profilu, wykorzystując swoje podmioty stowarzyszone, które mogą wnieść do Twojego wniosku wartość dodaną, doświadczenie i wiedzę.

JOIST Innovation Park: MŚP założone w Larissa, Grecja, będzie gospodarzem nowego, tętniącego życiem ekosystemu poprzez przestrzenie robocze, wydarzenia, ugruntowaną społeczność i pakiet usług, aby zaspokoić potrzeby każdego gościa. Od finansowania biznesu, usług akceleratora, dopasowania biznesowego, brokerstwa innowacji i Future Training Labs.

AB IED: MŚP, założone w Polis Chrysochous, Cypr, w celu wspierania przedsiębiorstw, łącząc zarządzanie, doradztwo, szkolenia z narzędziami technologicznymi i najnowocześniejszymi aplikacjami.

Jeśli jesteś zainteresowany posiadaniem iED jako partnera, skontaktuj się z nami.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...