Polecamy

Dlaczego powinienem uzyskać certyfikat zawodowy?

POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus

Dotacje unijne

Wspieranie różnorodności kulturowej i językowej w Unii

Otwarte granice Unii Europejskiej, wzrost poziomu życia, globalizacja i postęp techniczny dają ludziom wiele możliwości podróżowania, przemieszczania się z jednego kraju do drugiego i poznawania różnych kultur świata. Migracje zwiększają też swoją skalę. Wszystkie te czynniki prowadzą do łagodzenia granic między kulturami. Ludzie zapożyczają nowe święta z innych krajów, imigranci wnoszą do nowego kraju swoją własną kulturę i dzielą się nią w komunikacji z jego obywatelami. Fuzja kultur jest wyraźnie widoczna w preferencjach żywieniowych. Na przykład, coraz więcej ludzi uczęszcza do pizzerii lub barów sushi w różnych krajach europejskich. We wszystkich językach europejskich istnieje wiele międzynarodowych słów, co świadczy o bardzo bliskich kontaktach z innymi krajami. Ponadto, język angielski staje się obowiązkowym językiem dla wszystkich Europejczyków, którzy chcą odnieść sukces w życiu. W związku z tym coraz ważniejsza staje się kwestia zachowania tożsamości kulturowej i językowej narodów europejskich.

Różnorodność kulturowa i poszanowanie praw człowieka

Prawa człowieka mają kluczowe znaczenie dla Unii Europejskiej. Prawa uchodźców i imigrantów nie są tu wyjątkiem. Zgodnie ze Wspólnotowym Programem Działań na rzecz Walki z Dyskryminacją, Unia Europejska finansuje działania, które mają na celu walkę z rasizmem i ksenofobią. Program ten prowadzi również kontrolę przestrzegania praw człowieka w UE we wszystkich krajach członkowskich Unii. Innym ważnym zadaniem jest utrzymanie praw mniejszości narodowych. Europejska karta zapowiada obronę różnorodności kulturowej, religijnej i językowej.

Jest jeszcze jeden ważny program o nazwie "Europejska Inicjatywa na rzecz Demokracji i Praw Człowieka". Jego celem jest wspieranie i finansowanie wszystkich projektów poświęconych mniejszościom oraz rozwój demokracji i poszanowania praw człowieka we wszystkich krajach europejskich.

Pluralizm językowy

Przywódcy Unii Europejskiej zawsze poruszają kwestię znaczenia rozwoju plurilingu w krajach europejskich. Będzie to silne narzędzie rozwoju demokracji i tworzenia komfortowych warunków życia przedstawicieli różnych krajów. Z jednej strony bardzo ważne jest zachowanie języków wszystkich krajów Unii, a z drugiej strony różnorodność językowa utrudnia komunikację między narodami europejskimi i może być przyczyną wielu nieporozumień. W tym przypadku nie możemy nie wspomnieć o roli języka angielskiego, który stał się międzynarodowym językiem komunikacji nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Przed szefami państw europejskich stoi więc wyzwanie, aby zachować swoją tożsamość językową, a jednocześnie sprawić, aby obywatele znali język angielski na przyzwoitym poziomie.

Zobacz

Top 9 Oprogramowanie do szkoleń online do...

Oprogramowanie do szkoleń online całkowicie zrewolucjonizowało branżę e-learningową. Dziś...

7 wskazówek ekspertów, które pomogą małym...

Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja mogą znacznie poprawić szybkość i poziom...

6 wskazówek, jak radzić sobie z szybkim...

Jeśli jesteś na skraju rozszerzenia swojej działalności, musisz zwracać uwagę na aktualne...