Polecamy

Transformacja cyfrowa i edukacja: Udział w seminariach internetowych

9 sposobów na to, jak projektować z wykorzystaniem zasad Gestalt

Dotacje unijne

Wspieranie różnorodności kulturowej i językowej w Unii

Otwarte granice Unii Europejskiej, wzrost poziomu życia, globalizacja i postęp techniczny dają ludziom wiele możliwości podróżowania, przemieszczania się z jednego kraju do drugiego i poznawania różnych kultur świata. Migracje zwiększają też swoją skalę. Wszystkie te czynniki prowadzą do łagodzenia granic między kulturami. Ludzie zapożyczają nowe święta z innych krajów, imigranci wnoszą do nowego kraju swoją własną kulturę i dzielą się nią w komunikacji z jego obywatelami. Fuzja kultur jest wyraźnie widoczna w preferencjach żywieniowych. Na przykład, coraz więcej ludzi uczęszcza do pizzerii lub barów sushi w różnych krajach europejskich. We wszystkich językach europejskich istnieje wiele międzynarodowych słów, co świadczy o bardzo bliskich kontaktach z innymi krajami. Ponadto, język angielski staje się obowiązkowym językiem dla wszystkich Europejczyków, którzy chcą odnieść sukces w życiu. W związku z tym coraz ważniejsza staje się kwestia zachowania tożsamości kulturowej i językowej narodów europejskich.

Różnorodność kulturowa i poszanowanie praw człowieka

Prawa człowieka mają kluczowe znaczenie dla Unii Europejskiej. Prawa uchodźców i imigrantów nie są tu wyjątkiem. Zgodnie ze Wspólnotowym Programem Działań na rzecz Walki z Dyskryminacją, Unia Europejska finansuje działania, które mają na celu walkę z rasizmem i ksenofobią. Program ten prowadzi również kontrolę przestrzegania praw człowieka w UE we wszystkich krajach członkowskich Unii. Innym ważnym zadaniem jest utrzymanie praw mniejszości narodowych. Europejska karta zapowiada obronę różnorodności kulturowej, religijnej i językowej.

Jest jeszcze jeden ważny program o nazwie "Europejska Inicjatywa na rzecz Demokracji i Praw Człowieka". Jego celem jest wspieranie i finansowanie wszystkich projektów poświęconych mniejszościom oraz rozwój demokracji i poszanowania praw człowieka we wszystkich krajach europejskich.

Pluralizm językowy

Przywódcy Unii Europejskiej zawsze poruszają kwestię znaczenia rozwoju plurilingu w krajach europejskich. Będzie to silne narzędzie rozwoju demokracji i tworzenia komfortowych warunków życia przedstawicieli różnych krajów. Z jednej strony bardzo ważne jest zachowanie języków wszystkich krajów Unii, a z drugiej strony różnorodność językowa utrudnia komunikację między narodami europejskimi i może być przyczyną wielu nieporozumień. W tym przypadku nie możemy nie wspomnieć o roli języka angielskiego, który stał się międzynarodowym językiem komunikacji nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Przed szefami państw europejskich stoi więc wyzwanie, aby zachować swoją tożsamość językową, a jednocześnie sprawić, aby obywatele znali język angielski na przyzwoitym poziomie.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...