Polecamy

Europejski przedsiębiorca społeczny

Internetowe zasoby edukacyjne dla seniorów

Dotacje unijne

W jaki sposób kultura europejska może wpłynąć na europejską politykę gospodarczą?

Polityka gospodarcza istnieje od dawna. To właśnie wtedy, gdy zaczęły pojawiać się pierwsze społeczności, istniały polityki gospodarcze, które będą w stanie pomóc tym społecznościom w rozwoju. W dzisiejszych czasach pierwsze społeczności przekształciły się w duże miasta i kraje, aż do Unii Europejskiej.

Ważne jest, aby polityka gospodarcza była zorganizowana i dostosowana do potrzeb każdego obszaru. Ale niestety, doskonale organizowanie i polityka gospodarcza trudne. Wynika to głównie z faktu, że wszystko może mieć wpływ na politykę gospodarczą danego obszaru lub regionu. Jak na przykład sama kultura. Sposób, w jaki polityka gospodar cza Europy jest dzisiaj, wynika z europejskiej kultury i wpływu, jaki miała przez wieki.

Jest powód, dla którego europejska polityka gospodarcza różni się od azjatyckiej czy amerykańskiej. Kultury są różne. Do dziś kultura europejska wpływa na sposób, w jaki rozwija się gospodarka. Jak można zrozumieć, te dwie rzeczy są całkowicie połączone, a jednocześnie całkiem odrębne. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że kultura europejska i europejska polityka gospodarcza będą w stanie znaleźć między sobą równowagę.

Ważne jest, aby przeprowadzać badania naukowe, aby móc dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób kultura wpływa na gospodarkę. Ale co najważniejsze, ważne jest, aby badania naukowe były w stanie dać możliwość faktycznego "zaślubienia" tych dwóch elementów i stworzenia harmonii. W ten sposób, polityka gospodarcza nie będzie negatywnie wpływać na kulturę. Nie, będą one w stanie wykorzystać kulturę do dalszego rozwoju.

Jednym z najważniejszych powodów, dla których należy prowadzić badania w tej dziedzinie, jest fakt, że jeśli wiemy, jak kultura europejska wpłynie na europejską politykę gospodarczą, to istnieje całkiem spora szansa, że będziemy w stanie przewidzieć, jak ta polityka będzie funkcjonować. Innymi słowy, czy prowadziłby Pan badania nad zarządzaniem ryzykiem europejskich polityk gospodarczych, na które wpływ ma kultura europejska?

Organizacje w całej Europie, które znajdują się pod parasolem takich ram, jak na przykład Horyzont 2020, są gotowe do przeprowadzenia odpowiednich badań, aby móc stworzyć mapę kultury europejskiej i jej wpływu na europejską politykę gospodarczą. Badania, które będą prowadzone na poziomie naukowym, z pewnością będą w stanie wyjaśnić pewne kwestie i pomóc ich politykom gospodarczym poruszać się znacznie lepiej i być gotowymi do dalszego rozwoju.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...