Polecamy

Dlaczego anotacja danych jest ważna dla uczenia maszynowego i AI?

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy rozpoczynają, Grecja...

Dotacje unijne

Zaproszenie do składania międzynarodowych rozdziałów książkowych

Integracja społeczna migrantów jest ważną kwestią dla wielu krajów. Liczba migrantów rośnie z każdym rokiem i zauważamy dużą lukę w społeczeństwach. Główny problem wynika z faktu, że większość migrantów nie wie, jak zintegrować się ze społeczeństwem.

Jednocześnie, wiele społeczeństw nie wie, jak zaakceptować migrantów, ponieważ skupiają się tylko na różnicach, zamiast na podobieństwach, jak również na możliwościach, które mogą się pojawić.

UE podejmuje oczywiście działania mające na celu promowanie integracji społecznej migrantów. Dzięki realizacji projektów europejskich, takich jak projekt SIRSE, zauważamy, że obecnie istnieje sposób, aby migranci nauczyli się, jak mogą zintegrować się ze społeczeństwem, wykorzystując przedsiębiorczość społeczną.

Podczas projektu została opracowana książka zatytułowana "Migracja, przedsiębiorczość społeczna i integracja społeczna".

Temat książki - Włączenie społeczne

W ostatnich latach miliony ludzi zostało przesiedlonych z powodu wojny domowej w ich krajach. Wraz z upływem czasu i utrzymywaniem się wewnętrznych niepokojów na terenach objętych konfliktem, osoby ubiegające się o azyl i migranci nie myślą już o powrocie do swojego kraju. Dlatego też proces integracji z nowym społeczeństwem przyjmującym jest dla nich priorytetem. Integracja społeczna osób ubiegających się o azyl i migrantów stała się istotną kwestią dla rządów na całym świecie.

Wiele badań pokazuje, że zatrudnienie młodych ludzi ułatwia ich integrację społeczną. W ten sposób młodzież imigrancka będzie mogła stać się przykładnymi członkami społeczeństwa przyjmującego i poczuć się częścią szerszej społeczności. Wśród różnych metod ułatwiających integrację/spójność społeczną, przedsiębiorczość społeczna jest prawdopodobnie jedną z najbardziej efektywnych.

Jednym z ważnych rezultatów przedsiębiorczości społecznej jest to, że przyczynia się ona do zatrudnienia młodych ludzi o mniejszych możliwościach. Pod wieloma względami przedsiębiorczość społeczna umożliwia osobom ubiegającym się o azyl i migrantom wnoszenie wkładu w społeczeństwo, w którym żyją. Zapobiega ona również szokowi kulturowemu, a zamiast tego wspiera harmonię kulturową w społeczeństwie, zrozumienie wzajemnych obowiązków społecznych oraz rozwój lokalnego rynku pracy i usług.

Z drugiej strony, brak programów integracji społecznej sprzyja rasistowskim i ksenofobicznym dyskursom w społeczności przyjmującej i zwiększa wykluczenie społeczne osób ubiegających się o status uchodźcy i migrantów, co ma tragiczne konsekwencje dla tych osób i społeczeństwa, w którym żyją.

Dlatego też, w tym projekcie książkowym, zamierzamy objąć badania w dziedzinie integracji społecznej poprzez przedsiębiorczość społeczną. Projekt będzie realizowany we współpracy z międzynarodowymi partnerami projektu w celu transferu wiedzy i wymiany dobrych praktyk. Projekt ten jest również zgodny z celami i misją Unii Europejskiej, a taka wzmożona współpraca pomiędzy uniwersytetami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i sektorem prywatnym przyniesie korzyści młodym ludziom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji.

Wzywamy Państwa do zgłaszania własnych książek, które przyniosą pozytywne skutki dla społeczeństw. Interesujące tematy to:

 • Przedsiębiorczość Społeczna i Społeczeństwa (Social Entrepreneurship and Societies)
 • Przedsiębiorczość społeczna i młodzież
 • Integracja społeczna migrantów
 • Młodzież i migracja
 • Pandemia, migracja i spójność społeczna
 • Przedsiębiorczość społeczna i zatrudnienie/praca
 • Ramy prawne migracji międzynarodowej
 • Prawa uchodźców

Poniżej znajdują się najważniejsze daty, które należy zaznaczyć w kalendarzu:

 • Abstract Submission (Draft): 15 sierpnia 2020 r. Wstępne
 • Powiadomienie o przyjęciu/odrzuceniu: 20 sierpnia 2020 r.
 • Nadesłanie pełnego rozdziału: 15 września 2020 (3000-6000 słów, APA6)
 • Powiadomienie o recenzji: 25 września 2020 r.
 • Zmieniony rozdział / zgłoszenie gotowości do druku: 15 października 2020 r.
 • Publikacja książki: 15 listopada 2020 r.

Jak wygląda proces składania wniosków?

Prosimy o przesłanie projektu abstraktu o długości 100-150 słów oraz 3-5 słów kluczowych rozdziału na adres: https://forms.gle/Snp13CoBE4vDWiNY6

Po zaakceptowaniu propozycji zostaną przekazane dalsze instrukcje dotyczące wytycznych składania prac zgodnie z wytycznymi Wydawnictwa.

Książka zostanie opublikowana w języku angielskim w otwartym dostępie przez Uniwersytet w Mesynie we Włoszech. Książka będzie miała nadany numer ISBN, a każdy artykuł będzie miał nadany numer DOI.

W celu uzyskania dalszych informacji i pytań prosimy o kontakt: Elena Girasella pod adresem egirasella@unime.it

Książka ta zostanie opublikowana jako dorobek intelektualny projektu Erasmus+ na temat "Social Inclusion of Refugee Youth Through Social Entrepreneurship" o numerze projektu 2019-1-TR01-KA205-073436. "Nie ma ŻADNYCH opłat za przetwarzanie/publikację".

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...