Polecamy

W jaki sposób kultura europejska może wpłynąć na europejską...

Wzmocnienie pozycji kobiet wiejskich - nikt nie pozostaje w tyle

Dotacje unijne

Wpływ COVID-19 na branżę twórczą

W odpowiedzi na skutki COVID-19 branża kultury i branża twórcza były jednymi z pierwszych, które zamknęły swoje drzwi. Jednocześnie będą one prawdopodobnie ostatnimi, które zostaną ponownie w pełni otwarte. Obecny stan sektora kultury nie przypomina nam w niczym kwitnącego przemysłu z przeszłości.

W niniejszym artykule przedstawimy wpływ programu COVID-19 na przemysł kreatywny oraz sektory, na które miał on największy wpływ.

Jak covid wpłynął na sztukę?

Od początku pandemii na całym świecie podejmowano różne działania w zakresie ochrony zdrowia. Zmieniały się one w miarę upływu czasu, w miarę jak zmieniała się liczba zachorowań. Pomimo różnic w poszczególnych reakcjach, istniały również podobieństwa w podejmowanych działaniach. Wspólne były na przykład zakazy podróżowania, blokady i zamykanie firm.

Przemysł kreatywny bardzo ucierpiał z powodu tej sytuacji i musiał odłożyć lub odwołać wszystkie działania kulturalne. Niestety, ciągłe pojawianie się różnych wariantów stworzyło niestabilne środowisko, w którym nie było miejsca na planowanie działań kulturalnych.

Główny wpływ pandemii na przemysł kreatywny polegał na zmniejszeniu przepustowości obiektów i ich czasowym zamknięciu ze względu na środki blokujące. W rezultacie wielu twórców i pracowników sektora kreatywnego straciło pracę lub potrzebowało wsparcia ze strony państwa.

Sektor kultury i sektor kreatywny najbardziej dotknięte kryzysem

Każda z sześciu dziedzin kultury ma odrębne cechy funkcjonalne. Z tego powodu skutki COVID-19 były bardziej dotkliwe w niektórych z nich niż w innych, ponieważ istniało tam większe ryzyko zakażenia.

W szczególności skutki pandemii były większe w branżach twórczych, w których obecność fizyczna i interakcje społeczne są integralną częścią doświadczenia kulturowego. Na przykład szczególnie mocno dotknęła ona takie działania kulturalne, jak teatry, koncerty, festiwale i wystawy.

Z drugiej strony w mniejszym stopniu dotknęła doświadczenia kulturalne, do których można mieć dostęp także w formie cyfrowej, takie jak filmy, gry i muzyka. Aby poprawić sytuację, wprowadzono jednak rozróżnienie między obiektami zewnętrznymi i wewnętrznymi o różnych wymaganiach.

Rozwiązanie proponowane w ramach projektu CUBE w celu ożywienia sektora

Poważny wpływ COVID-19 na branżę kreatywną sprawił, że wielu twórców pozostało bez pracy. Z tego powodu projekt CUBE Erasmus+ wpadł na pomysł, aby zaproponować im alternatywne rozwiązanie, które mogliby wykorzystać do poprawy swojej sytuacji.

Dopóki branża twórcza nie stanie na nogi, projekt CUBE chce przyciągnąć twórców i nauczyć ich, jak zostać przedsiębiorcami. Biorąc pod uwagę niebezpieczną sytuację związaną z pandemią, szkolenie odbędzie się online, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom i dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Ponadto CUBE będzie nie tylko uczyć podstaw przedsiębiorczego myślenia, ale także planuje stworzyć mechanizm inkubatora kultury. Inkubator ten zapewni artystom dodatkowe wskazówki, dzięki którym będą mogli urzeczywistnić swój pomysł na przedsiębiorczość. Zasadniczo projekt ma stworzyć nowe pokolenie kreatywnych przedsiębiorców.

Biorąc pod uwagę wszystkie trudności, jakie artyści napotkali w ciągu ostatnich dwóch lat w sektorze kreatywnym, teraz jest idealny moment, aby rozwinąć swoją sztukę w coś większego. Ich wpływ na kulturę będzie jeszcze bardziej znaczący, a oni sami będą mogli stworzyć coś, z czego będą mogli się utrzymać.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...