Polecamy

POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus

9 sposobów na to, jak projektować z wykorzystaniem zasad Gestalt

Dotacje unijne

Katalog Umiejętności Zarządzania Karierą i jak to działa

Na rynku pracy, który nieustannie się przekształca, umiejętności zarządzania karierą wydają się być zestawem umiejętności, które odpowiadają przyszłości, wśród innych zestawów umiejętności. Jednakże, wymagania, które pojawią się w krajobrazie zawodowym oraz kwalifikacje niezbędne do ich spełnienia, to pytania, na które nie ma jeszcze odpowiedzi.

Projekt "Umiejętności zawodowe

Projekt ten, realizowany w ramach programu Erasmus+, ma za zadanie stać się punktem odniesienia w dziedzinie doradztwa zawodowego poprzez stworzenie europejskiej sieci i rynku skierowanego do:

  • Młodzieży i dorosłych, którzy poszukują nowej ścieżki kariery, którzy potrzebują wsparcia i dopasowania do rynku pracy.
  • Doradców zawodowych i innych pośredników zawodowych, którzy pełnią rolę wspierającą.
  • Innych interesariuszy, związanych z sektorem poradnictwa zawodowego.

Projekt przewiduje wykorzystanie istniejących badań, a poprzez opracowanie tych danych, opracowanie katalogu umiejętności zarządzania. Jest to strategiczne partnerstwo pomiędzy 6 organizacjami z Bułgarii, Finlandii, Grecji, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Aby uzyskać więcej informacji, można odwiedzić oficjalną stronę projektu.

Katalog Umiejętności Zarządzania Karierą Zawodową: Zawartość

Katalog ten jest zbiorem najbardziej istotnych kompetencji związanych z zarządzaniem. Ten zasób poradnictwa zawodowego obejmuje następujące elementy:

  • Lista i słowniczek, które odpowiadają umiejętnościom zarządzania.
  • Ramy kompetencji, czyli wymagana wiedza, towarzyszące umiejętności i postawy oraz poziomy biegłości.
  • Odpowiednie narzędzia online do oceny umiejętności.
  • Wskazówki, jak w pełni wykorzystać dostępne zasoby.
  • Zasoby umożliwiające wzmocnienie istniejących umiejętności.

Przedsiębiorczość jest kluczowym elementem zakresu działalności iED, a zestaw umiejętności zarządzania karierą jest identyfikowany jako niezbędny, w odniesieniu do pojawiających się wymagań rynku pracy. W związku z tym, nasz zespół uważa, że Umiejętności Kariery to obiecujący projekt.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...