Polecamy

Design dla przedsiębiorców

Kreatywne rozwiązania problemu bezrobocia dla wszystkich

Dotacje unijne

Podstawy przedsiębiorczego myślenia

Aby zostać przedsiębiorcą, trzeba mieć pewne podstawy przedsiębiorczego myślenia. Czym one są i jak można je posiąść? Poza tym, czy udany przedsiębiorca to człowiek urodzony czy wychowany? To odwieczne pytanie zaprząta wiele umysłów, a debata "natura kontra wychowanie" wydaje się nie mieć jeszcze ostatecznej odpowiedzi.

Definicja przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość pochodzi od francuskiego słowa "entreprendre", które oznacza "podejmować się". Tak więc w tym przypadku oznacza to kogoś, kto podejmuje ryzyko. Ryzyko jest integralną częścią istnienia przedsiębiorczości. Przede wszystkim, początkujący przedsiębiorcy identyfikują całe przedsięwzięcie przedsiębiorcze jako podróż.

Podróż ta rozpoczyna się od identyfikacji okazji, generowania pomysłów i ich realizacji. Motorem, który popycha przedsiębiorcę do wyruszenia w tę niebezpieczną podróż, jest pasja. I to właśnie pasja jest magicznym pyłem, który przekształca przedsiębiorcę w odnoszącego sukcesy.

Przedsiębiorczość a biznes

Nikt nie zaprzeczy, że przedsiębiorczość jest bardzo podobna do tradycyjnego biznesu. Oba mają na uwadze ten sam cel końcowy, którym jest tworzenie wartości. Ale to jest punkt, w którym te dwa terminy zaczynają odbiegać od siebie. Korzeń tej schizmy znajduje się na postrzeganie wartości przez obie strony.

Z jednej strony, tradycyjne firmy, które identyfikują wartość w wymiernych kategoriach ekonomicznych. Te nastawione na zysk firmy podejmują skalkulowane i zarządzane ryzyko, nie chcąc po prostu stać się kolejnym konkurentem. Nie wnoszą do stołu czegoś nowego, ale próbują wcisnąć się do tortu udziału w rynku. I wtedy pojawia się przedsiębiorczość.

Myślenie przedsiębiorcze

Przedsiębiorcy to szczególny rodzaj biznesmenów o przedsiębiorczym sposobie myślenia. Przedsiębiorcy nie postrzegają ryzyka jako zagrożenia, ale raczej jako możliwości rozwoju. Są pionierami w swoich dziedzinach, którzy starają się wykorzystywać pojawiające się możliwości. Innymi słowy, przedsiębiorcy nie boją się ryzyka, ale się nim żywią.

Przedsiębiorca to ktoś, kto stara się dokonać zmian poprzez pionierskie pomysły. Są innowatorami, którzy zakłócają tradycyjny sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Ich innowacje są motorem wzrostu, ale jest to miecz obosieczny. Opór ze strony firm o ugruntowanej pozycji jest nieunikniony, podczas gdy nowe firmy są delikatne.

Pojawiają się niczym "deus ex machina", mająca na celu zachwianie status quo rynku. Z tego powodu wiele przedsięwzięć przedsiębiorczych kończy się niepowodzeniem na wczesnym etapie. W dobrym przypadku przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces, stają się liderami rynku i wyznaczają standardy dla konkurencji. Wszystko to brzmi świetnie, ale co trzeba zrobić, aby stać się przedsiębiorcą odnoszącym sukcesy?

Cechy przedsiębiorcy

Sukces przedsiębiorcy polega na posiadaniu odpowiedniej osobowości i nastawienia. Dla niektórych, związane z tym ryzyko, czas i wysiłek wymagany nie są tego warte. Jeśli kogoś to nie onieśmiela, potencjalni przedsiębiorcy powinni szukać tych cech wraz z niezbędnymi podstawami przedsiębiorczego myślenia:

  • Kreatywność: Skuteczny przedsiębiorca musi być nieszablonowym myślicielem. Przedsiębiorczość zaczyna się od kreatywnego pomysłu. Jest ona obecna w całym cyklu życia przedsiębiorcy, ze względu na potrzebę ciągłego ulepszania pomysłu na biznes i reagowania na zagrożenia.
  • Pasja: Bycie pasjonatem nadaje sens twojej pracy. Dlatego ktoś musi kochać biznes, który próbuje zbudować, być pewny siebie i proaktywny.
  • Motywacja: Będąc przedsiębiorcą, jesteś szefem samego siebie. Stanowisz kręgosłup swojego biznesu, a twoja ciężka praca decyduje o jego sukcesie. Z tego powodu osoby zmotywowane do działania najlepiej nadają się na przedsiębiorców.
  • Optymizm: Angażowanie się w biznes jest zawsze stresujące i obciążające. Jest to niezbędna cecha, szczególnie dla odnoszących sukcesy przedsiębiorców, którzy hamują branżowe status quo. Nowe przedsięwzięcie napotyka na wiele rodzajów ryzyka i zagrożeń, a przedsiębiorca musi być nieugięty w swojej odpowiedzi.
  • Przekonywanie: Przedsiębiorca zawsze ma dobry pomysł. Realizacja tego pomysłu wymaga kapitału, zarówno ludzkiego, jak i finansowego. Przedsiębiorczość na wczesnym etapie rozwoju wymaga przekonania inwestorów do zakupu Twojej firmy.
  • Elastyczność: Na wczesnym etapie przedsiębiorcy muszą pełnić wiele różnych ról. Muszą więc mieć otwarty umysł, być elastyczni, aby uczyć się robić nowe rzeczy i ulepszać je.
  • Żądny przygód: Przedsiębiorczość, udana czy nie, jest gwarantowaną przygodą. Ryzyko i wyzwania codziennie przypominają o trudności zadania, które ma się przed sobą.
  • Decyzyjność: W biznesie czas i decyzje mają bardzo delikatny związek. Podjęcie właściwej decyzji w ułamku sekundy, kiedy pojawia się dylemat, może okazać się sprawą życia i śmierci.

Jak zostać przedsiębiorcą - natura czy wychowanie?

Skanując krajobraz przedsiębiorczości, można zauważyć, że są przedsiębiorcy, którzy są naturalnie utalentowani i dzięki temu prosperują dzięki swojej naturze. Ale to sięga dużo głębiej niż sugerowanie, że charakter odgrywa decydującą rolę. Rzeczywiście, urodzenie się z określonymi cechami osobowości jest bardzo ważne, ale to o wiele więcej niż tylko to. Udane przedsięwzięcie przedsiębiorcze wymaga posiadania podstaw przedsiębiorczego myślenia. Pasja, odporność i stanowczość to tylko niektóre z tych składników.

Przedsiębiorców można jednak również stworzyć. Jeśli zgodzilibyśmy się, że jest inaczej, to nie docenilibyśmy znaczenia edukacji lub innych czynników, takich jak tworzenie sieci kontaktów. Dlatego nie ma czegoś takiego jak jednoosobowa działalność gospodarcza. Przedsiębiorca nie osiąga sukcesu od samego początku, ale na tym się opiera. Każdy odnoszący sukcesy przedsiębiorca ma mentora lub sieć, do której może zwrócić się po radę lub pomysły.

Wnioski

Przedsiębiorczość jest integralną częścią dobrobytu gospodarczego i siłą napędową wzrostu. Jednak nie każdy ma predyspozycje do założenia firmy. Stając się przedsiębiorcą, oprócz twardych umiejętności, ktoś wymaga pewnych zasadniczych elementów przedsiębiorczego myślenia. Niektóre z nich przychodzą wraz z osobowością; innych można się nauczyć poprzez szkolenie.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości - iED koncentruje się na tych drugich. Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez udostępnianie firmom naszej sieci kontaktów i dzielenie się wiedzą. Naszym celem, poprzez nasze dotychczasowe projekty dotyczące przedsiębiorczości, jest promowanie innowacji, wzmacnianie ducha przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości, przy jednoczesnej poprawie efektywności i rentowności przedsiębiorstw.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...