Polecamy

Wzmocnienie pozycji kobiet wiejskich - nikt nie pozostaje w tyle

6 kroków do zostania profesjonalistą audiowizualnym

Dotacje unijne

Jakie są korzyści z mapy Biura Karier?

Przejście na nową ścieżkę kariery lub wybór takiej, która ma zastosowanie na szybko zmieniającym się rynku pracy, to ważna decyzja. Dlatego też poszukiwanie poradnictwa zawodowego u praktyków posiadających głęboką wiedzę na temat wymagań rynku może pomóc w opracowaniu mapy drogowej kariery.

Mapa usług zawodowych, która gromadzi akredytowane usługi doradztwa zawodowego, praktyków i inne odpowiednie instytucje, może być użytecznym źródłem do zbadania potencjalnych możliwości zatrudnienia.

Wykorzystanie świadczonych usług

Ustalenie strategii dla swojej przyszłości jest ważne, a podmioty świadczące usługi poradnictwa zawodowego mogą naprawdę ułatwić ten proces. Takie podmioty mogą zaoferować następujące postanowienia:

  • Wybór kariery, która odpowiada zainteresowaniom, a jednocześnie czas realizacji kariery, która ma zastosowanie na rynku pracy.
  • Wybór odpowiednich studiów, które są zgodne z własnymi celami.
  • Porzucenie mniej satysfakcjonującego zawodu i przejście na nową ścieżkę kariery. A co za tym idzie, odkrywanie i poszerzanie osobistego zestawu umiejętności, aby utrzymać swoją konkurencyjność.
  • Zdobycie stanowiska poprzez świadczenie usług w zakresie podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i pisania CV.

Wykorzystanie mapy usług kariery

Mapa, która działa jako internetowy rejestr akredytowanych podmiotów i praktyków, może być użytecznym i przystępnym narzędziem dla osób, które badają swoje możliwości. W takim rejestrze kategorie treści mogą być według lokalizacji, rodzaju świadczonych usług itp. Dzięki temu użytkownicy będą mieli możliwość przeglądania treści zarejestrowanych aktywnych usług i odkrywania odpowiednich instytucji odpowiadających ich potrzebom.

W tym kontekście mapa usług zawodowych jest produktem powstałym w ramach projektu Erasmus+ Career Skills. Jest to inicjatywa mająca na celu wspieranie profesjonalistów, niezależnie od ich wieku, w utrzymaniu ich pozycji na rynku pracy, nadążaniu za pojawiającymi się wymaganiami i unikaniu zagrożeń związanych z automatyzacją. Na mapie zarejestrowało się już ponad 420 dostawców usług doradztwa zawodowego z całej Europy.

Odkryj dorobek mapy i dowiedz się więcej o projekcie na oficjalnej stronie Career Skills.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...