Polecamy

Na jakie dotacje mogą liczyć firmy już istniejące? Wsparcie...

Innowacyjne zajęcia edukacyjne w Pireusie w ramach projektu...

Dotacje unijne

Zwalczanie brutalnego ekstremizmu. Odnalezienie źródła problemu

Jeśli ktoś włączy dziś telewizor lub sprawdzi wiadomości w Internecie, najprawdopodobniej znajdzie się przed artykułem mówiącym o ekstremizmie, przemocy, rasizmie i innych podobnych tematach. Wojny domowe, wojny religijne i konflikty terytorialne stale ożywiają ten problem. Brutalny ekstremizm niszczy społeczności. Niestety, chociaż problem ten jest znacznie oddalony od obszaru europejskiego, to w mniejszym lub większym stopniu dotyka on również Europę.

Jednym ze sposobów, w jaki problemy te wpływają na Unię Europejską, jest codzienny napływ migrantów. Ludzie, którzy nie mogą poradzić sobie z wojną lub konfliktami terytorialnymi, po prostu wyjeżdżają ze swoich krajów i próbują znaleźć lepsze życie. Europa jest z pewnością miejscem, w którym można to zrobić, ale obszar europejski nie może wspierać milionów migrantów tak dobrze, jak by chciał.

Nie chodzi tylko o wspieranie migrantów. Chodzi o rzeczywiste znalezienie sposobu rozwiązania tego problemu. Brutalny ekstremizm istnieje od bardzo dawna i niestety źródło tego problemu sięga znacznie głębiej. Nie chodzi tylko o to, że ludzie pragną nowych terytoriów. Chodzi o sposób, w jaki ludzie postrzegają siebie nawzajem. Chodzi o religię i sposób, w jaki ludzie mogą ją od czasu do czasu źle zrozumieć. Źle ją interpretują i wykorzystują do niewłaściwych celów.

Wielkie ramy europejskie, takie jak Horyzont 2020, dotyczą badań naukowych. Jednocześnie jednak ich celem jest również rozwiązywanie ważnych problemów społecznych. Znalezienie źródła problemu gwałtownego ekstremizmu jest z pewnością jednym z głównych problemów społecznych w dzisiejszych czasach. I tak, te ramy zdecydowanie mają sposób, aby pomóc.

Poprzez badania naukowe w zakresie nauk społecznych i kulturowych, naukowcy będą w stanie zlokalizować rzeczywiste źródło problemu. Przechodząc przez fakty historyczne, kulturowe, religijne, porównując je ze sobą i testując od nowa, będą w stanie zrozumieć dokładnie, dlaczego ludzie używają przemocy wobec siebie, aby zdobyć terytoria lub po prostu narzucić swoje własne przekonania dotyczące religii, etyki i całkiem sporo innych rzeczy.

Naukowcy, którzy będą częścią tych projektów, będą musieli być profesjonalistami w tej dziedzinie, będą musieli spędzić niezliczone godziny na analizowaniu faktów i danych w kółko, aby stworzyć naukową mapę w kierunku rozwiązania tego problemu.

Jeżeli chcą państwo dowiedzieć się więcej o sposobach, w jakie Unia Europejska chce pomóc w rozwiązaniu tego problemu, wystarczy zapoznać się z projektem w ramach programu Horyzont 2020, który został stworzony specjalnie w celu zwalczania negatywnych zjawisk społecznych, takich jak brutalny ekstremizm. Informacje te pomogą państwu zrozumieć, dlaczego jest to tak ważna kwestia do rozwiązania i jak może ona przynieść korzyści zarówno Unii Europejskiej, jak i społeczeństwu europejskiemu.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...