Polecamy

Sieć URBACT Paradygmat zabawy: W stronę zabawowej i zrównoważonej...

Raport LIVERUR dotyczący oceny wykonalności LCA i LCC

Dotacje unijne

Wczesne ostrzeganie i drugie podejście

TEMAT: Wczesne ostrzeganie i osoby rozpoczynające po raz drugi działalność

Oczekiwany wpływ:

Europejska Sieć Wczesnego Ostrzegania i Wspierania Przedsiębiorstw i Osób Rozpoczynających Działalność powinna być odpowiedzialna za opracowanie koncepcji, organizację, rozwój i wdrożenie wszystkich odpowiednich usług doradczych i wspierających wskazanych w pkt 2.3 niniejszego zaproszenia w czterech (4) krajach UE.

Powinny one zapewnić transfer odpowiedniego know-how między uczestniczącymi państwami UE i opracować model szkoleniowy w celu rozszerzenia i powielenia tych usług w innych, wciąż nieobsługiwanych państwach UE po 2019 r.

Przy wyborze czterech (4) państw członkowskich UE należy położyć nacisk na państwa, w których tego rodzaju usługi nie istnieją lub są tylko częściowo świadczone przez sektor publiczny i prywatny. Wybór powinien opierać się na konkretnych dowodach (oczekuje się, że wniosek będzie zawierał pewne kryteria/uzasadnienie wyboru krajów do realizacji).

wniosek

Warunki i dokumenty dotyczące tematu

Przed przygotowaniem wniosku należy uważnie przeczytać wszystkie poniższe postanowienia.

  1. Lista krajów i obowiązujące zasady finansowania: Opisane w części 6 dokumentu Wezwania. Warunki kwalifikowalności i dopuszczalności: Opisane w rozdziałach 6 i 7 dokumentu dotyczącego naboru. Ocena
  2. 3.1. Kryteria i procedura oceny, punktacja i progi: Opisane w sekcjach 8 i 9 Dokumentu Wezwania. Indykatywny harmonogram oceny i umowy o dofinansowanie: opisany w sekcji 3 dokumentu dotyczącego zaproszenia.

 

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...