Polecamy

INNovaSouth: Wprowadzanie innowacji do przedsiębiorstw w Tesalii

Analiza porównawcza umiejętności i motywacji przedsiębiorczych...

Dotacje unijne

Obalam największe mity związane z unijnymi dotacjami.

Od czasu wstąpienia polski do UE pojawiło się wiele mitów, które najczęściej dotykają kwestii funduszy unijnych. Niesprawdzone, czasami rozsiewane z rozmysłem fałszywe informacje utrudniają przedsiębiorcom korzystanie z dofinansowania unijnego. Tymczasem wiedza i świadomość istnienia projektów i funduszy, jest kluczowa, kiedy staramy się o dofinansowanie. Dlatego postaramy się rozprawić z najpopularniejszymi mitami, które pojawiają się, kiedy mówimy o funduszach europejskich.

Mit 1 – Fundusze europejskie są dostępne dla każdego i na wszystko

Niestety nie. Każdy konkurs ma swój własny regulamin i listę celów, na które można spożytkować pozyskiwane fundusze. Są to wydatki kwalifikowane. To na co możesz pozyskać fundusze, znajduję się zawsze w regulaminie konkursu. Dotacje też nie są dla każdego. Tu znowu należy zajrzeć do regulaminu. W nim znajdziesz wszelkie informacje, jeśli chodzi o to, jakie grupy zawodowe mogą skorzystać z danego funduszu. Czasami są to mikro przedsiębiorcy, a niekiedy osoby bezrobotne, które chcą skorzystać z pomocy, aby założyć własną firmę.

Mit 2 – Skoro przyznano mi pieniądze to mój projekt jest ok.

Kiedy złożysz wniosek o dofinansowanie, a ten przejdzie wstępną weryfikację i uzyska pozytywną opinię, to masz połowę pracy za sobą. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że jest to ta łatwiejsza połowa. Po pozytywnej weryfikacji przyjdzie przyjemna chwila inwestowania pieniędzy, a potem etap najtrudniejszy. Chodzi o rozliczenie projektu. W nim musisz wykazać, że wszystkie pozyskane środki zostały zainwestowane lub wydane zgodnie z założeniami projektu i regulaminem konkursu. Niewłaściwie spożytkowanie środków może skutkować tym, że będziesz zmuszony do częściowego lub nawet całościowego zwrotu uzyskanego wsparcia. Co więcej, jesteś też zobowiązany do utrzymania efektów inwestycji przez pewien okres czasu. Najczęściej jest to pięć lat. Co to oznacza? Na przykład pod groźbą zwrotu dofinansowania nie wolno ci zamknąć firmy przez ten okres czasu.

Mit 3 – każdy może napisać taki wniosek

W przypadku osób, które mają doświadczenie w pisaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych najpewniej wypełnienie kolejnego dokumentu jest zadaniem które nie przerasta ich możliwości. Jednak dla kogoś kto nigdy nie miał do czynienia z pisaniem tego typu wniosków, może to być poważny problem. Sięgając po tego typu wsparcie, trzeba przede wszystkim umieć czytać regulamin konkursu, aby dokładnie zrozumieć, na co możesz uzyskać pieniądze. Jeszcze trudniejszą częścią jest rozliczenie projektu. W takim przypadku zwłaszcza osobom – początkującym łatwiej będzie skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm, które zajmują się obsługa środków z UE.

Dofinansowanie to jedynie część projektu

UE i jej polityka ma na celu pobudzanie lokalnego biznesu i wsparcie dla innowacyjności. Nie są to jednak tak zwane łatwe pieniądze. Co to oznacza? Ano, nie możesz zliczyć na to, że otrzymasz pełną kwotę bez wkładu własnego i bez żadnych warunków. Wysokość wkładu jest uzależniona od wysokości środków, o które wnioskujesz i samego konkursu.

Nie zawsze jest to bezzwrotna dotacja

To akurat prawda. Wiele funduszy jest na zasadzie bezzwrotnej dotacji, ale coraz częściej mamy do czynienia z pożyczkami. Ich olbrzymią zaletą jest to, że oprocentowanie takiej pożyczki jest znacznie niższe niż gdybyśmy samodzielnie próbowali pożyczyć te pieniądze z banku. Niekiedy możemy się zetknąć z pożyczkami na zero procent, gdzie jesteśmy zobligowani jedynie do zwrotu całej pożyczonej kwoty w czasie kilku lat. Wiele zależy tu od założeń projektu.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...