Polecamy

5 Umiejętności cyfrowe drogą do integracji społecznej osób...

Unijny Fundusz Odbudowy

Dotacje unijne

Stowarzyszenie ISOP: Sposoby podnoszenia świadomości w zakresie równości szans, praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji

ISOP oznacza innowacyjne projekty społeczne i jest organizacją pozarządową, której celem jest podnoszenie świadomości w zakresie równości szans, praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Dzięki kilku projektom publicznym i programom zaangażowania organizacja realizuje swój cel, jakim jest podnoszenie świadomości poprzez współpracę, koncentrując się zwłaszcza na zdobywaniu umiejętności w dziedzinie zatrudnienia, edukacji, pracy społecznej z młodzieżą i kultury.

Podejście ISOP jest zorientowane na różnorodność, potrzeby i zasoby. Obok kursów języka niemieckiego realizowanych jest wiele projektów społeczno-kulturowych, działa biblioteka międzykulturowa oraz punkt spotkań międzykulturowych. Doradztwo obejmuje poradnictwo zawodowe związane z miejscem pracy, edukacją i planowaniem szkoleń, a także indywidualną opiekę nad językiem i komunikacją, pedagogikę społeczną i ogólne wsparcie w poszukiwaniu pracy.

ISOP oferuje także kursy doskonalenia zawodowego dla osób pracujących w edukacji, integracji, usługach społecznych oraz poradnictwie i doradztwie zawodowym. Kurs obejmuje moduły związane z tematyką międzykulturową, moduły refleksji oraz coaching indywidualny i grupowy. Istnieją również dodatkowe moduły dotyczące zarządzania projektami, umiejętności prezentacji itp. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest napisanie pracy końcowej.

Organizacja posiada własny magazyn, filmy internetowe oraz dział odpowiedzialny za public relations. Organizacja jest bardzo popularna w regionie i współpracuje z agencjami sektora prywatnego i publicznego.

Strona internetowa: www.isop.at


Projekt Prometheus wychodzi naprzeciw potrzebie uwzględnienia tych wyzwań przez doradców zawodowych i osoby zajmujące się poradnictwem zawodowym, a także stara się pomóc w lepszym dostosowaniu procesu doradztwa do potrzeb i postaw nowego pokolenia cyfrowych tubylców poprzez udostępnienie platformy internetowej z możliwościami nawiązywania kontaktów oraz oferowanie repozytorium najlepszych praktyk oraz przewodników i zestawów narzędzi online dla doradców.

Książka 100+ Najlepsze Praktyki Oświecenia zawiera 100 najlepszych i innowacyjnych praktyk z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa z 5 krajów europejskich: Grecji, Bułgarii, Włoch, Austrii i Wielkiej Brytanii. Jest to wirtualna biblioteka zawierająca informacje o najlepszych praktykach, opis praktyk, linki do ich autorów/właścicieli, przydatne informacje o adresowanych grupach docelowych i zastosowanym podejściu.

Celem e-Booka jest pomoc profesjonalistom z dziedziny doradztwa zawodowego i poradnictwa we wdrożeniu innowacyjnych praktyk, a tym samym zwiększeniu skuteczności w wykonywaniu swojego zawodu i pomaganiu klientom.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...