Polecamy

Transformacja cyfrowa i edukacja: Udział w seminariach internetowych

Sprawić, by każde przedsięwzięcie przedsiębiorcy zakończyło...

Dotacje unijne

Rezultat projektu EMwoSE: Początek zmian

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) ogłasza wyniki projektu EMwoSE. Pierwszy cel został osiągnięty, a my przedstawiamy Państwu raport z uzyskanych wyników.

EMwoSE: W skrócie

EMwoSE to projekt w ramach programu Erasmus+, który zwrócił uwagę na brak równowagi na rynku pracy pod względem liczby kobiet. W swojej koncepcji projekt ten uwzględnia włączenie kobiet z mniejszości etnicznych w przedsiębiorczość społeczną, odpowiadając na problemy, z jakimi borykają się kobiety o pochodzeniu etnicznym. Bariery dotyczące ich kariery zawodowej obejmują obecne warunki pracy, braki w umiejętnościach, przeszkody psychologiczne i kulturowe.

Więcej informacji na temat projektu EMwoSE można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

Prezentacja rezultatów projektu EMwoSE

Pierwszym rezultatem projektu EMwoSE jest raport, który koncentruje się wokół dwóch obszarów tematycznych: przeszkód, na jakie napotykają kobiety. A następnie opracowanie strategii pokonywania wspomnianych barier.

W szczególności, w pierwszym filarze tego raportu, główne problemy zostały zdefiniowane:

 • Opieka nad dziećmi/opieka nad innymi;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Brak wsparcia;
 • Ewoluujące oczekiwania związane z poczuciem własnej wartości, pewnością siebie i wydajnością;
 • Odpowiednie możliwości rozwoju kariery i szkoleń.

Ponadto, wśród problemów, z jakimi borykają się te kobiety, są również problemy finansowe, komunikacyjne, społeczne, instytucjonalne, kulturowe i psychologiczne, które należy wziąć pod uwagę.

Drugi filar niniejszego raportu zawiera następujące rozdziały:

 • Definicja przedsiębiorstwa społecznego i przedsiębiorczości;
 • Umiejętności potrzebne do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
 • Definiowanie mniejszości etnicznych, jaka populacja jest charakteryzowana jako mniejszość etniczna;
 • Wyzwania stojące przed kobietami w momencie wejścia na rynek pracy;
 • Sposoby wzmacniania pozycji kobiet;
 • Sugestie dotyczące rozwoju strategii wspierania kobiet.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) mocno wierzy w cel EMwoSE i ma nadzieję, że wyniki EMwoSE będą potencjalnym narzędziem do wzmocnienia pozycji kobiet, a w szerszym zakresie - do bardziej inkluzywnej przyszłości.

Zobacz również: http://ctp.edu.pl

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...