Polecamy

Narzędzia analityczne i modele wspierające politykę związaną z...

Poznaj komisję oceniającą GrowINg

Dotacje unijne

Wizyta studyjna i wymiana najlepszych praktyk w zakresie włączania migrantek poprzez działalność miejską i rolniczą

Jak możemy pomóc migrantkom? W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowano gwałtowny wzrost liczby migrantów do Unii Europejskiej. Ludzie potrzebujący azylu przed grozą wojny, a także niepewnością i niestabilnością polityczną i społeczną szukają lepszej jakości życia i lepszych możliwości z dala od swoich krajów ojczystych. W rezultacie UE stoi w obliczu kryzysu migracyjnego, jakiego nie było od czasów II wojny światowej - tylko w ciągu ostatnich dwóch lat ponad 2,5 miliona osób ubiegało się o azyl w jednym z krajów europejskich.

Do krajów europejskich masowo przybywają kobiety, które potrzebują usług administracyjnych, prawnych, zdrowotnych i edukacyjnych, a także ogólnych działań na rzecz integracji społecznej, zarówno dla swoich dzieci, jak i dla siebie. Jednak w wielu przypadkach pojawiające się przeszkody, zwłaszcza związane z komunikacją i dyskryminacją, spychają je na margines społeczeństwa, gdzie możliwości integracji są ograniczone.

Projekt "URBAGRI4WOMEN - innowacyjne praktyki i inicjatywy miejskie w dziedzinie rolnictwa promujące integrację kobiet migrantek w społeczeństwie przyjmującym" jest współfinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej i ma na celu włączenie społeczne tych kobiet poprzez działalność rolniczą.

Wdrugim spotkaniu międzynarodowym, które odbyło się w Strasburgu we Francji w dniach12-15 września, wzięli udział nie tylko partnerzy z Włoch, Grecji, Austrii, Francji, Cypru, Portugalii i Anglii, ale także przedstawiciele zainteresowanych stron: służb, organizacji pozarządowych i instytucji, które zapewnią zasoby, strukturę i wsparcie dla pomyślnej realizacji projektu. Wraz z Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości przybyli przedstawiciele Greckiej Organizacji Zatrudnienia Siły Roboczej (OAED), Urzędu Miasta Larisa oraz Centrum Szkolenia Zawodowego "Open Mellon", którzy odegrają istotną rolę w realizacji projektu.

Uczestnicy mieli okazję odwiedzić organizacje i przestrzenie w mieście Strasburg, gdzie prowadzone są działania dotyczące nie tylko procesu przyjmowania migrantek, ale także ich zaangażowania w praktyki twórcze w ogrodach i innych specjalnie przystosowanych do tego miejscach. Podczas międzynarodowego seminarium przedstawiciele zaprezentowali swoje organizacje i przystąpili do wymiany dobrych praktyk, które mogą być wykorzystane - lub już są wykorzystywane - do integracji społecznej kobiet migrantek. Ostatniego dnia partnerzy spotkali się, aby omówić postępy i etapy realizacji projektu, a na zakończenie odnowili spotkanie w lutym 2018 r. na Cyprze.

Zobacz

Przeglądy praktyk zawodowych Cedefop: Włochy...

Tematyczny przegląd krajowy (TCR) Cedefop dotyczący praktyk zawodowych dla Włoch został...

Impreza upowszechniająca projekt StartApp

Projekt europejski "STARTAPP - zrównoważone strategie rekrutacji młodych ludzi zainteresowanych...

Certyfikacja roli menedżera ds. dobrego...

Projekt WELLypowstał w odpowiedzi na fizyczne i psychiczne skutki pracy dla pracowników...